Lớp 8Toán

Giải Bài 43 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 43 trang 11 sbt Toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) tại x = 1/2 và y = – 1

Bạn đang xem: Giải Bài 43 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Lời giải:

Hướng dẫn

+) Thực hiện phép tính chia: chia đơn thức cho đơn thức.

+) Thay giá trị x,y vào biểu thức đã rút gọn.

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = – x2y5

Thay x = 1/2 và y = – 1 vào biểu thức ta được:

-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button