Lớp 8Toán

Giải Bài 44 trang 12 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 44 trang 12 sbt Toán 8 tập 1 

Thực hiện phép tính:

a. (7.35– 34+ 36) : 34

Bạn đang xem: Giải Bài 44 trang 12 SBT Toán 8 tập 1 

b. (163– 642) : 83

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

(A + B + C) : D = A : D + B : D + C : D

a. (7.35– 34+ 36) : 34

= (7.35 : 34) + (–34 : 34) + (36 : 34)

= 7.3 – 1 + 32

= 21 – 1 + 9 = 29

b. (163– 642) : 83

= (163 : 83) – (642 : 83)

= (16 : 8)3 – (84 : 83)

= 23 – 8 = 8 – 8 = 0

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button