Lớp 8Toán

Giải Bài 45 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 45 trang 12 sbt Toán 8 tập 1

 Làm tính chia:

a. (5x4– 3x3+ x2) : 3x2

Bạn đang xem: Giải Bài 45 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

b. (5xy2+ 9xy – x2y2) : (- xy)

c. (x3y3– 1/2 x2y3– x3y2) : 1/3 x2y2

Lời giải:

Hướng dẫn

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của đa thức A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

a. (5x4– 3x3+ x2) : 3x= (5x4 : 3x2) + (– 3x3 : 3x2 ) + (x2 : 3x2) = 5/3.x2 – x + 13

b. (5xy2+ 9xy – x2y2) : (- xy)

= [5xy2 : (- xy)] + [9xy : (- xy)] + [(- x2y2) : (- xy)] = – 5y – 9 + xy

c. (x3y3– 1/2 x2y3– x3y2) : 1/3 x2y2

= (x3y3 : 1/3 x2y2) + (- 1/2 x2y3 : 1/3 x2y2) + (– x3y2 : 13 x2y2)

= 3xy – 3/2 y – 3x

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button