Lớp 8Toán

Giải Bài 47 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 47 trang 12 sbt Toán 8 tập 1 

Làm tính chia:

a. [5(a – b)3+ 2(a – b)2] : (b – a)2

Bạn đang xem: Giải Bài 47 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

b. 5(x – 2y)3: (5x – 10y)

c. (x3+ 8y3) : (x + 2y)

Lời giải:

Hướng dẫn

Quan sát đặc điểm các đa thức, đưa về dạng đa thức chia cho đơn thức.

a. [5(a – b)3+2(a – b)2] : (b – a)2

= [5(a – b)3 +2(a – b)2] : (a – b)2 = 5(a – b) + 2

b. 5(x – 2y)3: (5x – 10y) = 5(x – 2y)3: 5(x – 2y) = (x – 2y)2

c. (x3+ 8y3) : (x + 2y) = [x3+ (2y)3] : (x + 2y)

= (x + 2y)(x2 – 2xy + 4y2) : (x + 2y) = x2 – 2xy + 4y2

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button