Lớp 8Toán

Giải Bài 47 trang 36 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 47 trang 36 sbt Toán 8 tập 1

 Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định:

Bạn đang xem: Giải Bài 47 trang 36 SBT Toán 8 tập 1

Lời giải:

Hướng dẫn

– Phân tích mẫu thức thành nhân tử.

– Tìm điều kiện của x để giá trị của mẫu thức khác 0.

a.

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức xác định khi:

x(2 – 3x) ≠ 0 ⇔ Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Vậy phân thức Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức xác định với x ≠ 0 và x ≠ 2/3

b.

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcxác định khi (2x + 1)3 ≠ 0

Suy ra: 2x + 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ – 12

c.

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

xác định khi:

(4 – 3x)2 ≠ 0 ⇒ 4 – 3x ≠ 0 ⇒ x ≠ 4/3

d.

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

xác định khi: (x – 2y)(x + 2y) 0 ⇔ Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức  ⇒ x ≠ ± 2y

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button