Lớp 8Toán

Giải Bài 48 trang 37 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 48 trang 37 sbt Toán 8 tập 1

Có bạn nói rằng các phân thức  có cùng điều kiện biến x. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 48 trang 37 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Vận dụng kiến thức : Cách tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định là tìm điều kiện của biến để giá trị của mẫu thức khác 0.

Ta có:  Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức xác định khi 2x – 2 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 2 ⇒ x ≠ 1

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcxác định khi (x – 1)2 ≠ 0 ⇒ x – 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ 1

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức xác định khi (x – 1)(x2 + 1) ≠ 0 ⇒ x – 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ 1

Vậy các phân thức Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức có cùng điều kiện biến x là đúng.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button