Lớp 8Toán

Giải Bài 49 trang 13 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài 49 trang 13 sbt Toán 8 tập 1 

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:

a. (12x2– 14x + 3 – 6x3+ x4) : (1 – 4x + x2)

Bạn đang xem: Giải Bài 49 trang 13 SBT Toán 8 tập 1 

b. (x5– x2– 3x4 + 3x + 5x3 – 5) : (5 + x2 – 3x)

c. (2x2– 5x3+ 2x + 2x4 – 1) : (x2 – x – 1)

Lời giải:

Hướng dẫn

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

a. 

b.

Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp -

c.

Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button