Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 5 trang 40 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lý

Bài 5 trang 40 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Một vật rắn có khối lượng m = 1,5 kg có thể quay quanh một trục nằm ngang. Dưới tác dụng của trọng lực, vật dao động nhỏ với chu kì T = 0,5s. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật là d = 10cm. Tính momen quán tính của vật đối với trục quay (lấy g = 10 m/s2).

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 40 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Chu kì con lắc vật lý  suy ra được:Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 7. Con lắc đơn. Con lắc vật lý -

Với T = 0,5s, ta có: Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 7. Con lắc đơn. Con lắc vật lý -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 7. Con lắc đơn. Con lắc vật lý

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button