Lớp 8Toán

Giải Bài 50 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài 50 trang 13 sbt Toán 8 tập 1

Cho hai đa thức A = x4 – 2x3 + x2 + 13x -11 và B = x2 – 2x + 3. Tìm thương Q và số dư R sao cho A = B.Q + R.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 50 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Thương Q = x2 – 2

Dư R = 9x – 5

Vậy x4 – 2x3 + x2 + 13x – 11 = (x2 – 2x + 3)( x2 – 2) + (9x – 5)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button