Lớp 8Toán

Giải Bài 51 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài 51 trang 13 sbt Toán 8 tập 1

Tìm a để đa thức x4 – x3 + 6x2 – x + a chia hết cho đa thức x2 – x + 5

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 51 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

+) Thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

+) Sử dụng tính chất phép chia hết có số dư R=để tìm a.

Để có phép chia hết thì số dư phải bằng 0.

Ta có: a – 5 = 0 hay a = 5.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button