Lớp 8Toán

Giải Bài 6.1 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 6.1 trang 9 sbt Toán 8 tập 1 

Phân tích đa thức x2(x + 1) − x(x + 1) thành nhân tử ta được kết quả là:

a. x;

Bạn đang xem: Giải Bài 6.1 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

b. x(x + 1);

c. x(x + 1)x;

d. x(x − 1)(x + 1).

Hãy chọn kết quả đúng?

Lời giải:

Hướng dẫn

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: AB + AC = A(B + C)

Chọn D. x(x − 1)(x + 1).

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button