Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 6 trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 6 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao):

Bạn đang xem: Giải Bài 6 trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao

a. Có 4 chất rắn dựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4. CaSO.2H2O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit HCl.

b. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCl2 và MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết).

Lời giải:

a, Hòa tan 4 chất vào nước

– Nhóm tan trong nước Na2CO3 và Na2SO4.

– Nhóm ít tan trong nước CaCO3 và CaSO4.2H2O

Nhỏ dung dịch HCl vào hai nhóm trên

– Chất có khí thoát ra là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

– Chất có khí thoát ra ở nhóm 2 là CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

b, Lấy mỗi lọ một ít chất rắn đem hòa tan vào nước

Nhò dung dịch NaOH vào, MgCl2 sinh ra kết tủa trắng

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào, chất sinh ra kết tủa trắng là CaCl2

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Còn lại là NaCl

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button