Lớp 8Toán

Giải Bài 7.1 trang 9 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 7.1 trang 9 sbt Toán 8 tập 1 

Phân tích đa thức 4x2 − 9y2 thành nhân tử ta có kết quả:

(A) (2x – 3y)2;

Bạn đang xem: Giải Bài 7.1 trang 9 SBT Toán 8 tập 1 

(B) (2x − 4,5y)(2x + 4,5y);

(C) (4x − 9y)(4x + 9y);

(D) (2x − 3y)(2x + 3y).

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức: A2 B2 = (A B)(A + B)

Chọn D. (2x − 3y)(2x + 3y)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button