Lớp 8Toán

Giải Bài 7.2 trang 9 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 7.2 trang 9 sbt Toán 8 tập 1 

Tìm x, biết:

a) 4x2− 4x = −1

Bạn đang xem: Giải Bài 7.2 trang 9 SBT Toán 8 tập 1 

b) 8x3+ 12x2+ 6x + 1 = 0

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức: 

(A−B)2 = A2 2AB + B2

a) 4x2− 4x = −1

      ⇒ 4x2 − 4x + 1 = 0

      ⇒ (2x-1)2 = 0

      ⇒ 2x – 1 = 0 ⇒ x = 1/2

b) 8x3+ 12x2+ 6x + 1 = 0

      ⇒(2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.(2x).12 + 13 = 0

      ⇒ (2x + 1)3 = 0

      ⇒ 2x + 1 = 0 ⇒ x = (-1)/2

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button