Lớp 8Toán

Giải Bài 9.1 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 9.1 trang 11 sbt Toán 8 tập 1

Phân tích đa thức x4 + 8x thành nhân tử ta được kết quả là:

(A) x(x + 2)(x2 + 4x + 4);

Bạn đang xem: Giải Bài 9.1 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

(B) x(x + 2)( x2 + 2x + 4);

(C) x(x + 2)( x2 − 4x + 4);

(D) x(x + 2)( x2 − 2x + 4).

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức: 

A+ B3 = (A + B)(A− AB + B2)

Chọn D. x(x + 2)( x2 − 2x + 4)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button