Lớp 8Toán

Giải Bài 9.3 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 9.3 trang 11 sbt Toán 8 tập 1

Tìm x, biết

a) x2− 2x – 3 = 0

Bạn đang xem: Giải Bài 9.3 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

b) 2x2+ 5x – 3 = 0

Lời giải:

Hướng dẫn

Phân tích đa thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung, rồi đưa về dạng:

a) x2− 2x – 3 = 0

      ⇒ x2 − 2x + 1 – 4 = 0

      ⇒(x-1)2 − 22 = 0

      ⇒(x – 1 + 2) (x – 1 − 2) = 0

      ⇒(x + 1)(x − 3) = 0

      ⇒ x + 1 = 0 hoặc x – 3 = 0

  • x + 1 = 0 ⇒ x = − 1
  • x – 3 = 0 ⇒ x = 3

Vậy x = −1 và x = 3

b) 2x2+ 5x – 3 = 0

      ⇒ 2x2 + 6x – x – 3 = 0

      ⇒2x(x + 3) − (x + 3) = 0

      ⇒(x + 3) (2x − 1) = 0

      x + 3 = 0 hoặc 2x − 1= 0

  • x + 3 = 0 ⇒ x = −3
  • 2x – 1 = 0 ⇒ x = 1/2

Vậy x = −3 hoặc x = 1/2

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button