Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 9 trang 168 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài 9 (trang 168 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 tác dụng với 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02 mol/l, thu được 1 gam chất kết tủa. Hãy xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?

Bạn đang xem: Giải Bài 9 trang 168 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1)

Nếu dư CO2 dư: CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2)

* Trường hợp 1: CO2 không dư:

nCO2 = nCaCO3 = 1 : 100 = 0,01 mol => VCO2 = 0,01 . 22,4 = 0,224 (lít)

=> %(V)CO2 = 0,224 : 10 . 100 = 2,24%

%(V)N2 = 100 – 2,24 = 97,76%

*Trường hợp 2: Nếu CO2 dư, xảy ra phương trình số 2

nCa(OH)2 = 2.0,02 = 0,04 mol

Theo (1) nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = 0,04 mol

Nhưng theo đề bài chỉ thu được 0,01 mol kết tủa => có 0,03 mol kết tủa bị hòa tan theo phương trình (2)

nCO2 = nCaCO3 tan ra = 0,03

Tổng số mol CO2 = 0,04 + 0,03 = 0,07 (mol)

=> VCO2 = 0,07.22,4 = 1,568 lít

=> %(V) CO2 = 1,568 : 10 . 100 = 15,68%

%(V)N2 = 100 – 15,68 = 84,32%

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button