Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C3 trang 148 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài C3 trang 148 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C3 trang 148 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nếu quy ước chiều dòng điện ngược lại tức chiều từ M tới A thì khi đó điện tích q giảm và 

Cho u = U0cosωt ⇒ q = C.u = CU0cosωt

⇒ i = − q′(t) = CωU0sinωt = CωU0cos(ωt – π/2)

Vậy nếu theo quy ước này thì dòng điện sẽ chậm pha so với u một góc π/2.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button