Lớp 8Toán

Giải Bài I.3 trang 14 SBT Toán 8 tập 1

Ôn tập chương 1 – Phần Đại số

Bài I.3 trang 14 sbt Toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 45 + x3− 5x2− 9x

Bạn đang xem: Giải Bài I.3 trang 14 SBT Toán 8 tập 1

b) x4− 2x3− 2x2 − 2x – 3

Lời giải:

Hướng dẫn

 Sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện nhân tử chung và sử dụng hằng đẳng thức:

 A2 − B2 = (A − B)(A + B)

a) 45 + x3− 5x2− 9x

      = ( x3 − 5x2) − (9x − 45)

      = x2(x − 5) − 9(x − 5)

      = (x − 5)( x2 − 9) = (x − 5)(x − 3)(x + 3)

b) x4– 2x3− 2x2 − 2x – 3

      = (x4 − 1) − (2x3 + 2x2) − (2x + 2)

      = (x2 + 1 )(x2 − 1) − 2x2(x + 1) −2(x + 1)

      = (x2 + 1)(x − 1)(x + 1) − 2x2(x + 1) −2(x + 1)

      = (x + 1)[(x2 + 1)(x − 1) − 2x2 – 2]

      = (x + 1)[( x2 + 1)(x − 1) − 2(x2 + 1)]

      = (x + 1)( x2 + 1)(x – 1 − 2)

      = (x + 1)( x2 + 1)(x − 3).

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 1 – Phần Đại số

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button