Lớp 8Toán

Giải Bài I.5 trang 15 SBT Toán 8 tập 1

Ôn tập chương 1 – Phần Đại số

Bài I.5 trang 15 sbt Toán 8 tập 1

Tính giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) A = 2x2− 8x – 10.

Bạn đang xem: Giải Bài I.5 trang 15 SBT Toán 8 tập 1

b) B = 9x − 3x2

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức để đánh giá các biểu thức đã cho.

 (A−B)2 + m≥m với mọi A,B. Dấu “=” xảy ra khi A=B

a) A = 2x2− 8x – 10

= 2(x2 − 4x + 4) – 18 = 2(x – 2)2 – 18

2(x – 2)2 ≥ 0 ⇒ 2(x – 2)2 – 18 ≥ −18

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng -18 tại x = 2

b) B = 9x − 3x2= 3(3x − x2) = 3(9/4 − 9/4 + 2.3/2x − x2)

= 3[9/4 − (9/4 − 3/2x + x2)]

= 3[9/4 − (3/2-x)2] = 27/4 − (3/2 – x)2

Vì (3/2-x)2 ≥ 0 ⇒ B = 27/4 − (3/2 – x)2 ≤ 27/4 do đó giá trị lớn nhất của B bằng 27/4 tại x = 32

 Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 1 – Phần Đại số

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button