Lịch SửLớp 7

Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu

Câu hỏi: Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu

A. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền

B. Địa chủ

Bạn đang xem: Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu

C. Nông dân giàu có

D. Các tiểu thương

Lời giải: 

Đáp án A.

Giai cấp tư sản được hình thành từ các quý tộc và thương nhân châu Âu. Họ ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên nên ngày càng giàu lên nhanh chóng

[CHUẨN NHẤT] Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu

Cùng THPT Đông Đô ôn lại kiến thức liên quan đến câu hỏi và làm trắc nghiệm nhé!

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

a, Nguyên nhân:

– Từ giữa thế kỉ XV, sản xuất phát triển nhu cầu về vốn, nguyên liệu và thị trường tăng cao.

– Nhu cầu tìm kiếm con đường hàng hải mới từ phương Tây sang Ấn Độ và các nước phương Đông.

b, Điều kiện:

– Sự phát triển của kĩ thuật hàng hải và kĩ thuật đóng tàu.

– Kim chỉ nam (la bàn) do người Trung Quốc phát minh được sản xuất rộng rãi.

– Kiến thức địa lý về trái đất được mở rộng nhất là biết được trái đất hình tròn.

c) Các cuộc phát kiến địa lý lớn:

– Năm 1487, B. Đi-a-xơ đi vòng quanh điểm cực Nam châu Phi, tìm ra mũi Hảo Vọng.

– Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon đến mũi Hảo Vọng. Đến năm 1498, cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ.

– Năm 1492, C.Cô-lôm-bô “tìm ra” châu Mĩ.

– Từ 1519 – 1522, Ph.Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái đất.
d) Kết quả:

– Tìm ra những con đường hàng hải mới từ Đông sang Tây.

– Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, mở rộng thị trường buôn bán.

– Đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ, thị trường rộng lớn.

– Dẫn tới sự ra đời của Chủ nghĩa thực dân.

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

a. Sự ra đời của giai cấp tư sản

– Quý tộc và thương nhân giàu có nhờ cướp bóc tài nguyên, của cải

– Mở rộng kinh doanh, lập đồn điền => Bóc lột lao động làm thuê. Họ ra sức mở rộng, kinh doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ty thương mại và những đồn điền rộng lớn.  

=> Những chủ xưởng, chủ điền điền và thương nhân giàu có trở thành giai cấp tư sản: có vốn + nhân công 

b. Sự ra đời của giai cấp vô sản

– Những nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp tư sản

=> Tư sản bóc lột vô sản. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ra đời.

3. Một số câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Câu 1: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?

 A. Thế kỉ XIV

B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVI

D. Thế kỉ XVII

Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lý chủ yếu hướng về đâu?

A. Ấn Độ và các nước phương Đông.

B. Trung Quốc và các nước phương Đông.

C. Nhật Bản và các nước phương Đông.

D. Các nước phương Tây.

Câu 3: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

A. B. Đi-a-xơ

B. Va-xcô đơ Ga-ma

C. C. Cô-lôm-bô.

D. Ph. Ma-gien-lan

Câu 4: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:

A. tư sản và tiểu tư sản.

B. tư sản và nông dân.

C. tư sản và vô sản.

D. tư sản và công nhân.

Câu 5: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?

A. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.

B. Họ có thể giầu lên, trở thành tư sản.

C. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.

D. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.

Câu 6 : Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?

A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.

B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.

C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.

D. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.

Câu 7: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

A. Sự sự đổ của chế độ phong kiến.

B. Sự hình thành của các thành thị trung đại.

C. Nguồn lợi thu được từ Ấn Độ và các nước phương Đông.

D. Vốn và nhân công làm thuê.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button