Lớp 12Tin Học

Giải Câu 5 trang 93 sgk Tin học 12

Bài 11: Các cơ sở với cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 5 trang 93 sgk Tin học 12

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 5 trang 93 sgk Tin học 12

– Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

– Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

– Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button