Lớp 7Toán Học

Hai góc đồng vị là gì?

Câu hỏi : Hai góc đồng vị là gì?

Lời giải:

Góc đồng vị là những góc nằm ở vị trí giống nhau ở hai đường thẳng song song. 

Bạn đang xem: Hai góc đồng vị là gì?

Như vậy, nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì sẽ có 4 cặp góc đồng vị với nhau.

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì?

Cùng THPT Đông Đô ôn lại lý thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng và luyện tập thêm nhé!

1. Tóm tắt lý thuyết cần nhớ

Cho hình vẽ sau, ta có:

 

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 2)
[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 3)

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ giữa các cặp góc: 

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

2. Các dạng toán về góc thường gặp

Dạng 1: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết một trong bốn góc tạo bởi hai đường thẳng

Dạng 3: Tìm các cặp góc bằng nhau, cặp góc bù nhau

Dạng 4: Xác định vị trí của các góc

Dạng 5: Chứng minh vị trí của các góc

Dạng 6: Tìm các cặp góc thỏa mãn điều kiện bài cho

Dạng 7: Ứng dụng vị trí của góc vào các bài toán khác: tam giác, hình vuông, hình tròn, 

3. Luyện tập

BT1: 

a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

b) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau?

d) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau?

e) Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau?

Giải:

a) Hình vẽ:

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 4)
[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT2: Cho hình bên dưới, chọn đường thẳng tk,làm cát tuyến, chỉ ra các cặp góc : đồng vị, so le trong, trong cùng phía có trong hình đó.

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 6)

Giải:

Khi chọn đường thẳng tk làm cát tuyến thì:

Các cặp góc đồng vị là : A1  và B2  ;

A2  và B3 ; và A3  và B4  ; A4 và B1;

Các cặp góc so le trong là : A3 và B2 ;

Các cặp góc trong cùng phía là : A3  và B3   ; A4 và B2  .

BT3: a) Vẽ hình theo diễn đạt sau đây : Hai đường thẳng mn và pq không có điểm chung. Đường thẳng xy cắt đường thẳng mn tại điểm u và cắt đường thẳng pq tại điểm V. Biết rằng : V1 và U1 là hai góc trong cùng phía ; U2 và V1 là hai  góc đồng vị;  V2 và U1  là hai góc so le trong.

b) Khi biết thêm góc  U1 = góc V2  = 360, hãy tìm số đo của các góc V1  và U2 .

Giải:

a) Ta có hình vẽ:

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 7)

b)  Góc  U2= 1440 ,         góc  V= 1440 .

BT4: Trên hình,  người ta cho biết a // b  và góc P1 = Q1 =30 .

a) Viết tên một cặp góc đồng vị khác và nói rõ số đo mỗi góc.

b) Viết tên một cặp góc so le trong và nói rõ số đo mỗi góc.

c) Viết tên một cặp góc trong cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc.

d) Viết tên mỗi cặp góc ngoài cùng phía và cho biết tổng số đo hai góc đó.

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 8)

Giải: 

a) Một cặp góc đồng vị khác là : góc P2 và góc Q2 (P2 =Q2 =150°).

b) Một cặp góc so le trong là :  góc P3 và góc Q1 (P3=Q1=30°).

c) Một cặp góc trong cùng phía là : góc P4 và góc Q1 ( P4 = 150°, Q1 = 30°).

d) Một cặp góc ngoài cùng phía là : góc P2 và  góc Q3

(góc P2 +góc Q3 = 150° +30° = 180°).

BT5: Xem hình  rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Một cặp góc so le trong khác là ……….

h) Một cặp góc đồng vị khác là……..

[CHUẨN NHẤT] Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 10)

Giải:

a) đồng vị.

b) trong cùng phía.

c) đồng vị.

d) ngoài cùng phía.

e)  so le trong.

g) góc MED và góc EDC .

h) góc EBC và góc  MED.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Toán lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button