Lịch SửLớp 7

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly

Câu hỏi: Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly

Trả lời:

Cải cách Hồ Quý Ly có những tiến bộ và hạn chế như sau :

Bạn đang xem: Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly

* Tiến bộ:

– Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

– Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

– Những cải cách về văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.

* Hạn chế:

– Một số chính sách chưa triệt để: gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

– Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Cùng THPT Đông Đô ôn lại tình hình cuối thời Trần và những cải cách của nhà Hồ nhé!

1. Tình hình kinh tế và xã hội cuối thời Trần

a. Tình hình kinh tế

– Cuối TK XIV nhà nước không quan tâm đến sản xuất, và công tác thủy lợi → mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

– Nông dân phải bán ruộng đất trở thành nô tì, bị bóc lột nặng nề.

– Ruộng đất tập chung chủ yếu trong tay quý tộc, địa chủ, nhà chùa, ruộng đất công làm xã bị xâm lấn, ruộng đất của nông dân bị thu hẹp.

– Sưu thuế nặng nề.

→ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn làng xã tiêu điều, xơ xác.

b. Tình hình xã hội.

– Vua quan ăn chơi sa đọa.

– Kỉ cương phép nước rối loạn, triều chính bị lũng đoạn.

– 1369 Trần Dụ Tông mất, Dương Nhật Lễ lên thay nhà Trần càng suy sụp.

– Nhà Trần bất lực trước sự tấn công của các thế lực bên ngoài: Cham – pa, nhà Minh.

–  Đời sống nhân dân cực khổ → nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

     + Khởi nghĩa Ngô Bệ (1344 – 1360) ở Hải Dương → bị đàn áp.

     + Khởi nghĩa Phạm Sư Ôn (1390) ở Hà Tây → bị đàn áp.

     + Khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái (1399 – 1400) ở Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang → thất bại.

2. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly

2.1. Nhà Hồ thành lập 1400

– Vào cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy yếu, không còn đủ sức giữ vai trò của mình. Giữa lúc đó, xuất hiện một nhân vật mới là Hồ Quý Ly.

– Hồ Quý Ly là người có tài năng, được nắm giữ chức vụ cao nhất trong triều đình.

– Năm 1399, một số quý tộc nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly không thành. Năm 1400, ông phế truất vua Trần và lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu – nhà Hồ được thành lập.

2.2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

* Về chính trị:

– Thay thế các võ quan, tôn thất nhà Trần bằng những người họ khác thân cận với Hồ Quý Ly

– Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền.

– Cử quan triều đình về địa phương thăm hỏi nhân dân, giám sát quan lại.

– Dời kinh đô vào An Tôn (Thành Tây Đô).

* Về kinh tế: 

– Phát hành tiền giấy thay tiền đồng.

– Ban hành chính sách hạn điền.

– Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.

* Về xã hội:

– Thực hiện chính sách hạn nô.

– Khi có nạn đói bắt người giàu bán thóc, tổ chức chữa bệnh cho nhân dân.

* Về văn hoá, giáo dục:

– Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

– Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

– Quy định lại quy chế thi cử, học tập.

* Về quân sự:

– Củng cố quốc phòng, quân sự, tăng quân số, chế tạo súng thần cơ, thuyền chiến. 

– Bố trí phòng thủ ở những nơi hiểm yếu.

– Xây dựng Thành Tây Đô, thành Đa Bang,..

2.3. Ý nghĩa và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

– Ý nghĩa:

     + Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

     + Ổn định tình hình xã hội.

     + Hạn chế sự tập trung ruộng đất vào tay quý tộc, địa chủ; làm suy yếu thế lực họ Trần.

     + Tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

– Hạn chế: 

     + Một số chính sách chưa triệt để (gia nô và nô tì chưa được giải phóng), chưa phù hợp với thực tế.

     + Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết trong cuộc sống.

→ Do không được lòng dân nên nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button