Hóa HọcLớp 8

KHCO3 là chất gì?

Câu hỏi: KHCO3 là chất gì?

Trả lời:

Kali hiđrocacbonat (công thức phân tử: KHCO3), còn gọi là kali bicacbonat) là một hợp chất muối mặn, không màu, không mùi, có tính bazo.

Bạn đang xem: KHCO3 là chất gì?

Cùng THPT Đông Đô đi tìm hiểu về Kali hidrocacbonat nhé!

I. Kali hiđrocacbonat  là gì?

Kali hiđrocacbonat (công thức phân tử: KHCO3), còn gọi là kali bicacbonat) là một hợp chất muối mặn, không màu, không mùi, có tính bazo.

Công thức hóa học: KHCO3

II. Cấu tạo

– Là muối của kim loại  K kết hợp với gốc axit yếu HCO3.

– Công thức cấu tạo:           

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì?

   

III. Tính chất vật lí

– Là chất ở dạng tinh thể đơn tà màu trắng (tinh thể gồm: ion Kvà ion HCO3).

– Những ion HCO3­- liên kết với nhau bằng liên kết hiđro tạo thành mạch dài.

– Tan nhiều trong nước; độ tan tăng theo nhiệt độ.

IV.Tính chất hóa học

– Muối cacbonat tan tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành bazơ mới và muối mới

KHCO3 + Ba(OH)2 → KOH + BaCO3

– KHCO3 bền ở nhiệt độ thường, đun nóng bị phân hủy tạo muối trung hòa K2CO3:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 2)

– Ngay trong dung dịch và ở nhiệt độ thường nó cũng bị phân hủy chậm tạo khí CO2; nếu đun nóng thì phân hủy sẽ mãnh liệt hơn.

– Tan trong nước thủy phân cho môi trường kiềm yếu → nhận biết được bằng quỳ tím chuyển xanh và metyl da cam chuyển vàng nhưng không nhận biêt được bằng phenolphthalein:

KHCO3 + H2O ⇄  K2CO3 + KOH

– Tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH…) → phản ứng trung hòa.

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

2KHCO3 +  Ca(OH )2 →  K2CO3 + CaCO3  +  H2O

KHCO3 + Ca(OH)2 → KOH + CaCO3 + H2O

– Phản ứng của 2 muối axit với nhau: (muối axit mạnh sẽ đóng vai trò là axit; muối axit yếu sẽ đóng vài trò là bazơ)

KHSO4 + KHCO3 → K2SO4 + CO2 + H2O

– Tác dụng với axit: (muối của axit yếu phản ứng với axit mạnh tạo ra muối mới + axit yếu hơn)

HCl + KHCO3 → KCl + CO2 + H2O

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

– Tác dụng với muối:

  KHCO3 + AlCl3 + H2O → KCl + CO2 + Al(OH)3

 KHCO+ FeCl3 + H2O → Fe(OH)3 + KCl + CO2

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 3)

 

 

 

– Tác dụng với oxit axit:

KHCO3 + SO2 → KHSO3 + CO2

V. Điều chế

Phương trình điều chế KHCO3

K2CO3    +             Ba(HCO3)          ⟶          BaCO3   +             2KHCO3

KCl          +             NH4HCO3             ⟶          NH4Cl    +             KHCO3

H2O        +             K2CO   +             CO2        ⟶          2KHCO3

VI. Ứng dụng

– Sử dụng làm men trong làm bánh,; chất trong bình chữa cháy; dùng làm thuốc thử và chất đệm mạnh trong dược phẩm.

– Sử dụng làm chất phụ gia trong sản xuất rượu vang và điều chỉnh độ pH của rượu.

– Dùng làm thuốc diệt nấm mốc, vảy tảo trong canh tác hữu cơ.

– Dùng để trung hòa đất nhiều axit.

VII. Nhận biết

– Thuốc thử: dung dịch chứa ion Ca2+ hoặc chứa ion Ba2+ như: BaCl2; Ca(OH)2

– Hiện tượng: thấy xuất hiện kết tủa trắng là CaCO3 (với thuốc thử chứa ion Ca2+) hoặc BaCO3 (với thuốc thử chứa ion Ba2+).

– PTHH minh họa:      

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 4)

 

 

 

2KHCO3 +  Ca(OH )→  K2CO3 + CaCO3  +  H2O

VIII. Ví dụ bài tập

Cho m (g) hỗn hợp K2CO3 và KHCO3 tác dụng vừa đủ với 27,375 (g) dd HCL 20%. Sau phản ứng thu được 2,24(L) khí CO2 (đktc) 

a) Viết PTHH cho các phản ứng xảy ra 

b) tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu 

c) tính nồng độ phần trăm của dd chất thu được sau phản ứng

Giải thích các bước giải:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 5)

 

 

 

 

a, PTHH:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 6)

 

 

 

b) Gọi số mol của K2CO3;KHCO3 lần lượt là a, b mol

Theo PTHH (1); (2) ta có:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 7)

 

 

 

 

c) Ta có:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là chất gì? (ảnh 8)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Hóa Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button