Lớp 7Vật Lý

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

Câu hỏi: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

A. Khi ta mở mắt

B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta

Bạn đang xem: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

Câu hỏi trên nằm trong nội dung kiến thức về Sự truyền ánh sáng, hãy cùng THPT Đông Đô tìm hiểu nhé!

1. Đường truyền của ánh sáng

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

[CHUẨN NHẤT] Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

2. Tia sáng và trùm sáng

Tia sáng:

– Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

Chùm sáng:

– Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.

– Có ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

 

[CHUẨN NHẤT] Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? (ảnh 2)

+ Chùm sáng phân kì: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

 

[CHUẨN NHẤT] Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? (ảnh 3)

+ Chùm sáng song song: gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

 

[CHUẨN NHẤT] Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? (ảnh 4)

Chú ý:

–  Ánh sáng truyền trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 300000 km/s.

– Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

3. Phương pháp giải bài tập

a. Giải thích khi nào nhìn thấy được vật

Để giải thích tại sao khi mắt ta mở và vật là một nguồn sáng nhưng ta vẫn không nhìn thấy vật. Căn cứ vào ánh sáng truyền theo đường thẳng, ta kẻ một đường thẳng từ mắt đến vật đó. Nếu:

– Đường thẳng đó gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta không thể nhìn thấy vật.

– Đường thẳng đó không gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta nhìn thấy vật.

b. Giải bài tập ánh sáng truyền đi trong các môi trường

Căn cứ vào định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích:

– Ánh sáng truyền đi trong một môi trường:

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và không đồng tính hoặc đồng tính nhưng không trong suốt thì ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng.

– Ánh sáng truyền đi trong hai môi trường: Nếu cả hai môi trường đều trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo hai nửa đường thẳng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường đó.

4. Bài tập

Bài tập 1: Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vào mặt một tấm gỗ phẳng. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm gỗ.

B. Ánh sáng đi vòng qua tấm gỗ theo đường cong.

C. Ánh sáng đi vòng qua tấm gỗ theo đường gấp khúc.

D. Ánh sáng không truyền qua được tấm gỗ.

Đáp án đúng: D. Ánh sáng không truyền qua được tấm gỗ.

Giải thích: 

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án B và đáp án C sai.

– Tấm gỗ không cho ánh sáng truyền qua ⇒ Đáp án A sai, 

Đáp án D đúng.

Bài tập 2: Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước CÓ thằng không? Mô tả cách làm.

Đáp án: 

– Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về một nguồn sáng, nhìn dọc theo thước.

– Điều chinh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm đầu kia của cạnh thước.

– Nếu tất cả các điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thằng.

– Lí do là vì tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng bị đầu thước gắn nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác cũng nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước để đến mắt.

Bài tập 3: Chùm sáng…………. gồm các tia sáng…….. trên đường truyền của chúng. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.

A. Phân kỳ; giao nhau 

B. Hội tụ; loe rộng ra

C. Phân kỳ; loe rộng ra 

D. Song song; giao nhau

Đáp án đúng: C. Phân kỳ; loe rộng ra 

Giải thích: 

Chùm sáng hội tụ ⇒ giao nhau ⇒ Đáp án B sai

Chùm sáng phân kỳ ⇒ loe rộng ra ⇒ Đáp án A sai

Chùm sáng song song ⇒ không giao nhau ⇒ Đáp án D sai

Vậy đáp án đúng là C.

Bài tập 4: Cho ba cái kim. Hãy cảm ba cái kim thằng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thằng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?

Đáp án: 

+ BƯỚC 1: Cảm hai cái kim thằng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngảm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

+ BƯỚC 2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Giải thích: Ánh sáng truyền đi theo đường thằng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thằng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.

Bài tập 5: Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

C. Trong môi trường đồng tính nhưng không trong suốt, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Đáp án đúng: D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Giải thích: 

– Nếu môi trường đó là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án B loại

– Nếu môi trường đó là trong suốt và không đồng tính hoặc đồng tính nhưng không trong suốt thì ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án A và C loại

Vậy đáp án không đúng là D.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Vật Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button