Lịch SửLớp 7

Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

Câu hỏi: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?     

A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.

B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta. 

Bạn đang xem: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép vua Đinh Nhường ngôi.     

D. Đinh Tiên Hoàng mất, quan lại trong triều đình ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi.

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Giải thích: + Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lê Hoàn được ủng họ lên làm vua để chỉ huy cuộc kháng chiến.

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu nội dun về Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê dưới đây.

I. Tình hình chính trị, quân sự.

1. Nhà Đinh xây dựng đất nước.

+ Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.

+ Năm 970 vua Đinh đặt niên hiệu riêng là Thái Bình.

+ Phong vương cho con, cử tướng lĩnh nằm giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm với kẻ phạm tội.

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.

+ Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại.

+ Nội bộ triều đình lục đục

+ Nhân cơ hội, nhà Tống lăm le xâm lược.

+ Năm 980, Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua.

+ Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Tiền Lê.

+ Quân đội gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn.

   Đầu năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy

a) Hoàn cảnh lịch sử

– Cuối năm 979 nhà Đinh rối loạn.

– Nhà Tống suy yếu

=> Nhà Tống quyết định đem quân xâm lược nước ta để củng cố đất nước.

b) Diễn biến

– Đầu năm 981, Quân Tống tiến đánh nước ta theo hai đường:

+ Quân bộ theo đường Lạng Sơn.

+ Quân thủy: theo đường sông Bạch Đằng.

– Lê Hoàn cho quân đóng cọc để ngăn chặn thuyền địch.

– Trên sông Bạch Đằng diễn ra nhiều trận chiến giữa ta và quân Tống cuối cùng thủy quân của địch bị đánh lui.

– Trên bộ, quân ta chặn đánh quyết liệt buộc quân Tống phải rút lui về nước.

=> Quân ta truy kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

c) Kết quả:

– Cuộc kháng chiến chống Tống kết thúc thắng lợi.

– Chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường.

d) Nguyên nhân thắng lợi:

– Tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu của nhân dân ta.

– Tài chỉ huy, thao lược của Lê Hoàn.

* Ý nghĩa:

– Biểu thị ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.

– Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.

II. Sự phát triển kinh tế và văn hóa

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

a. Nông nghiệp

– Chia ruộng đất công làng xã cho nông dân để cày cấy, nông dân có nghĩa vụ nộp thuế, đi lính và lao dịch cho nhà nước.

– Nhà vua quan tâm đến sản xuất, khuyến khích nhân dân làm nông nhgiệp.

+ Tổ chức lễ cày tịch điền.

+ Khuyến khích khai khẩn đất hoang.

+ Chú trọng thủy lợi, nạo vét kênh ngòi.

– Kết quả: nông nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.

b. Thủ công nghiệp

– Các xưởng thủ công nhà nước như: xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng cung điện, chùa chiền…

– Các nghề thủ công truyền thống: dệt lụa, làm giấy, đồ gốm tiếp tục phát triển.

c. Thương nghiệp

– Đúc tiền đồng lưu thông trong nước.

– Nhiều trung tâm buôn bán, khu chợ được hình thành.

– Buôn bán với nước ngoài được mở rộng.

2. Đời sống xã hội và văn hóa

a. Xã hội

– Gồm 2 tầng lớp:

+ Tầng lớp thống trị: vua, các quan văn, quan võ và một số nhà sư.

+ Tầng lớp bị trị: nông dân, thợ thủ công, thương nhân, một số ít địa chủ.

+ Tầng lớp nô tì.

b. Văn hóa

– Giáo dục chưa phát triển.

– Đạo Nho xâm nhập vào nước ta.

– Đạo phật được truyền bá rộng rãi. Chùa chiền được xây dựng nhiều, nhà sư được coi trọng.

– Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button