Địa LýLớp 10

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

I. LỚP VỎ ĐỊA LÍ

– Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

– Giới hạn:

+ Trên: Phía dưới của lớp ôdôn.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

+ Dưới: Đáy vực thẳm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa.

+ Chiều dày khoảng 30 – 35km.

II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

1. Khái niệm

– Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí.

– Nguyên nhân:

+ Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

2. Biểu hiện của quy luật

– Trong một lãnh thổ:

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

+ Nếu một thành phần thay đổi sẽ làm thay đổi các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

– Ví dụ:

+ Ví dụ 1: Mùa lũ, lượng mưa tăng (Khí hậu) →→ Lưu lượng nước, dòng chảy tăng (Sông ngòi) →→ Mức độ xói mòn tăng (Địa hình) →→ Lượng phù sa tăng (Thổ nhưỡng).

+ Ví dụ 2: Khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt →→ Sông ngòi thay đổi chế độ dòng chảy →→ Địa hình xói mòn mạnh, phá hủy đá →→ Thổ nhưỡng diễn ra quá trình hình thành đất nhanh hơn →→ Thực vật phát triển mạnh.

+ Ví dụ 3: Thực vật rừng bị phá hủy →→ Địa hình xói mòn →→ Khí hậu biến đổi →→ Thổ nhưỡng (đất) biến đổi.

3. Ý nghĩa thực tiễn

Trước khi tiến hành các hoạt động:

– Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.

– Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Xem toàn bộ Giải Địa 10: Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button