Lớp 10Vật Lý

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát

I. LỰC MA SÁT TRƯỢT

– Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

– Có hướng ngược với hướng của vận tốc;

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 13. Lực ma sát

– Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

– Hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát | Giải Vật lý 10

– Công thức:

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát | Giải Vật lý 10

Bảng hệ số ma sát trượt (gần đúng) của một số cặp vật liệu

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát | Giải Vật lý 10

II. LỰC MA SÁT LĂN

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát | Giải Vật lý 10

– Xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn.

– Rất nhỏ so với ma sát trượt.

III. LỰC MA SÁT NGHỈ

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát | Giải Vật lý 10

– Xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

– Có độ lớn cực đại; lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt.

Xem thêm Giải Vật lý 10: Bài 13. Lực ma sát  

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button