Lớp 8Vật lý

Lý thuyết Vật lý 8 Bài 1. Chuyển động cơ học

Bài 1. Chuyển động cơ học

I – CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

1. Chuyển động cơ học

– Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).

– Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó không thay đổi theo thời gian so với vật khác.

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 8 Bài 1. Chuyển động cơ học

Bài viết gần đây

2. Tính tương đối của chuyển động

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.

– Tính tương đối của chuyển động tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc.

– Thông thường người ta chọn Trái Đất hay những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc.

3. Các dạng chuyển động thường gặp

Lý thuyết Vật lý 8 Bài 1. Chuyển động cơ học | Giải bài tập Vật lý 8

– Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động.
– Tuỳ thuộc vào hình dạng của quỹ đạo mà ta chia ra các dạng chuyển động: chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn.

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

1. Chuyển động cơ học

Khi nói vật này chuyển động hay đứng yên thì phải nói so với vật (làm mốc) nào?
Vậy muốn biết vật A chuyển động hay đứng yên so với vật B thì ta phải xem xét vị trí của vật A so với vật B. Nếu:
– Vị trí của vật A so với vật B có thay đổi theo thời gian thì ta nói vật A chuyển động so với vật B.
– Vị trí của vật A so với vật B không thay đổi theo thời gian thì ta nói vật A đứng yên so với vật B.

2. Tính tương đối của chuyển động

Để chứng minh chuyển động hay đứng yên mang tính tương đối thì ta phải chọn ra ít nhất 3 vật: vật A, vật B và vật C. Sao cho vật A chuyển động so với vật B nhưng lại đứng yên so với vật C.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 8: Bài 1. Chuyển động cơ học

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button