Lớp 8Vật lý

Mẫu báo cáo thực hành vật lý 8 bài 11

BÁO CÁO THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ và tên học sinh: ………………………………….

Lớp: …………………………….

1. Trả lời câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT Vật Lí 8:

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 8 bài 11

Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị: N/m3, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: m3.

Câu C5 trang 53 VBT Vật Lí 8: Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo các đại lượng sau:

Lời giải:

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo

Trọng lượng P của vật (N)

Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét: FA = P – F (N)

1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết quả trung bình:

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo

Trọng lượng P1 (N)

Trọng lượng P2 (N)

Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN = P2 – P1 (N)

1 1 1,7 0,7
2 1 1,8 0,8
3 0,9 1,8 0,9
Mẫu báo cáo thực hành vật lý 8 bài 11 (ảnh 2)

4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận

    + Kết quả đo có sai số, do có các sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc sai giá trị lực kế.

    + Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button