Hóa HọcLớp 8

MgCl2 là chất gì?

Câu hỏi: MgCl2 là chất gì?

Trả lời:

Magie clorua là tên của một hợp chất hóa học có công thức là MgCl2 là một hợp chất muối halogen. Tinh thể hợp chất này tồn tại thông thường ở dạng vảy màu trắng hoặc dạng bột. Khả năng hoà tan tốt trong nước, không bắt lửa và ít tan trong acetone.

Bạn đang xem: MgCl2 là chất gì?

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu MgCl2

I. Magie Clorua MgCl2 là gì?

Magie clorua là một hợp chất muối halogen có công thức hóa học MgCl2  và hàng loạt muối dạng ngậm nước MgCl2 (H2O)x. Trong đó, magie clorua dạng ngậm 6 nước là loại được sử dụng nhiều nhất trong thương mại.

[CHUẨN NHẤT] MgCl2 là chất gì?

II. Cấu tạo:

– Gồm nguyên tử Mg liên kết với 2 nguyên tử Cl bằng liên kết ion.

– Hợp chất ở dạng tinh thể lục phương có kiến trúc lớp.

III. Tính chất

– Không màu, có vị đắng và hút ẩm mạnh nên bốc khói trong không khí ẩm; dễ tan trong nước và trong rượu.

– Trong nước, MgCl2 tạo thành 1 số hiđrat (quan trọng nhất là hexanhiđrat MgCl2.6H2O: là những tinh thể đơn tà, không màu, hút ẩm mạnh và cũng dễ chảy rữa khi để trong không khí).

– Hexahiđrat cũng dễ tan trong nước và tan trong rượu.

– Khi đun nóng, bị mất nước, ở 119,5oC nó biến thành monohiđrat MgCl2.H2O.

– Bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

[CHUẨN NHẤT] MgCl2 là chất gì? (ảnh 2)

– Kết hợp với clorua của kim loại kiềm → tạo muối kép (VD: cacnalit KCl.MgCl2.6H2O…)

– Dung dịch MgCl2 30% trộn vơi bột MgO tạo thành xi măng magie; có cấu tạo:

Cl – Mg – O — O – Mg – OH

IV. Điều chế MgCl2

Muối magie clorua ở dạng ngậm nước được sản xuất từ nước muối mặn hay nước biển. Trong nước biến tự nhiên có chứa 1250 đến 1350 mg/l lượng magie chiếm khoảng 3,7% tổng hàm lượng nước biển. Thậm chí khoáng chất biển Chết còn chứa tới 50,8% lượng maige clorua.

V. Ứng dụng:

– Xi măng magie bền với kiềm và axit, dễ mài trơn nên thường dùng để lát sàn nhà, làm đá mài và cối xay.

– Dùng để điều chế magie kim loại, để tẩm vải và gỗ.

VI. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ nước vôi trong vào ống nghiệm chứa MgCl2 là

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan.

C. xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

Hướng dẫn giải:

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + CaCl2

Mg(OH)2, kết tủa trắng.

Đáp án A.

Câu 2: Dung dịch MgCl2 không phản ứng với chất nào sau ở điều kiện thường?

A. LiOH.                           B. Dd Ca(OH)2.                         C. NaOH .                             D. Cu(OH)2.

Hướng dẫn giải:

dung dịch MgCl2 không phản ứng với Cu(OH)2.

Đáp án D .

Câu 3. Phương trình điện li nào sau đây đúng?

A. H2S → 2H+ + S2-

B. MgCl2 → Mg2+ + 2Cl

C. Na2SO4 ⇌ 2Na+ + SO42-

D. H2SO4 ⇌ 2H+ + SO42-

Đáp án B

Câu  4:

Cho dung dịch MgCl2 phản ứng vừa đủ với 1000ml Ca(OH)2 aM thu được 0,58 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,1.                                     B. 0,2.                                C. 0,5.                             D. 0,01.

Hướng dẫn giải:

[CHUẨN NHẤT] MgCl2 là chất gì? (ảnh 3)

 

 

 

a = 0,01 : 1 = 0,01.

Đáp án D.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Hóa Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button