Lịch SửLớp 10

NEP là cụm từ viết tắt của | Lịch sử 10

Câu hỏi: NEP là cụm từ viết tắt của:

A. Chính sách cộng sản thời chiến.

B. Các kế hoạch năm năm của Liên xô từ năm 1921 đến 1941.

Bạn đang xem: NEP là cụm từ viết tắt của | Lịch sử 10

C. Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.

D. Chính sách kinh tế mới.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Chính sách kinh tế mới

Giải thích: NEP có nghĩa “New Economic Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách kinh tế mới”.

Một số kiểu NEP viết tắt khác:

+ Needle Exchange Programme: Chương trình trao đổi kim.

+ Noise-Equivalent Power: Công suất tương đương tiếng ồn.

+ Northeast Passage: Tuyến Đông Bắc.

+ Network Equipment Provider: Nhà cung cấp thiết bị mạng.

Hãy cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về NEP – Chính sách kinh tế mới nhé!

1. Hoàn cảnh ra đời của Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết.

Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa binh xây dựng đất nước trong hoan cảnh cực kì khó khăn.Nền  kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tinh hình chinh trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cường chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi

Nước Nga rơi vào tinh trạng khủng hoảng kinh tế, chinh trị,đe dọa sự tồn tại của chinh quyền Xô Viết.

Nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chông hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.Đại hội lần thứ X Đảng Bôn sê vích vào tháng 3-1921 quyết định chuyển chính sách cộng sản thời chiến sang chinh sách kinh tế mới.

[CHUẨN NHẤT] NEP là cụm từ viết tắt của

2. Nội dung của Chính sách kinh tế mới:

– Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa).

– Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

– Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ.

– Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

3. Bản chất, ý nghĩa

– Bản chất: là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

– Ý nghĩa:

+ Với việc thực hiện chính sách kinh tế mới, nhân dân Xô viết đã vượt qua được cuộc khủng hoảng: Kinh tế được phục hồi, chính trị – xã hội dần được ổn định.

+ Để lại bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước.

* Tác động:

– Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước.

– Năm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.

– Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

4. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

– Tháng 12/1922, Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).

– Gồm 4 nước cộng hòa đầu tiên là: Nga, Ukraina, Bêlôruxia và Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia), đến năm 1940 có thêm 11 nước.

– Năm 1924, sau khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Liên Xô trong những năm 1924 – 1953.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button