Lịch SửLớp 7

Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

Câu hỏi: Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

A. nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch

B. nhà nước thực hiện chế độ quân điền

Bạn đang xem: Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

C. nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu

D. áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất

Trả lời: 

Đáp án đúng B. nhà nước thực hiện chế độ quân điền

Cùng THPT Đông Đô khám phá xã hội Trung Quốc dưới thời Đường lúc bấy giờ nhé!

1. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

Các cuộc chiến tranh liên miên hao người tốn của làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Nông dân khắp nơi vùng dậy khởi nghĩa, các thế lực căn cứ cũng tranh giành lẫn nhau, nhà Hán lung lay rồi sụp đổ. Trung Quốc lại bước vào thời kì loạn lạc kéo dài.

Sau mấy thế kỉ rối ren. Lý Uyên dẹp tan được phe đối lập, đàn áp khởi nghĩa nông dân, lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Đường (618 – 907).

Chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường đã đạt đến đỉnh cao của nó. So với các triều đại trước, kinh tế phát triển tương đối toàn diện. Cùng với các biện pháp giảm tô thuế, bớt sưu dịch, nhà Đường lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân gọi là chế độ quán điền. Khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung. điệu. Người ta cũng áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất như chọn giống, xác định thời vụ. Nhờ vậy, sản lượng tăng nhiều hơn trước. Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn thịnh đạt. Xưởng thủ công (gọi là tác phường) luyện sắt., đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

2. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

* Kinh tế: phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp:

+ Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

+ Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

+ Áp dụng những kĩ thuật canh tác vào sản xuất như chọn giống, xác định thời vụ,… làm cho năng suất tăng.

– Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

– Thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

* Giao thông:

Vào thời Đường, từ các tuyến đường giao thông đã được hình thành trong các thế kỉ trước, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

* Xã hội: ổn định, đời sống nhân dân ấm no.

* Đối ngoại: với tiềm lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

* Chính trị: 

– Thời Đường, bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện. Các hoàng đế nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đồng thời mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Nhà nước cũng thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, được gọi là chế độ quân điền. Nhờ thế mà nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp được phát triển. Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh.

-Tuy nhiên, đến cuối thời Đường, mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc, nông dân sống trong cảnh cùng cực do tô thuế quá nặng nề, sưu dịch liên miên. Nạn đói thường xuyên diễn ra. Nông dân lại nổi dậy chống chính quyền, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Hoàng Sào lãnh đạo nổ ra vào năm 874. Nhà Đường bị lật đổ, Trung Quốc rơi vào thời kì Ngũ đại – Thập quốc nhưng Triệu Khuông Dẫn lại tiêu diệt được các thế lực phong kiến khác, lập ra nhà Tống vào năm 960. Sau đó, miền Bắc Tống lại bị nước Kim đánh chiếm. Đến cuối thế kỉ XIII, cả hai nước Kim và Nam Tống lần lượt bị Mông cổ tiêu diệt.

3. Trắc nghiệm

Câu 1: Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

A. Chính quyền phong kiến được củng cố và hoàn thiện hơn

B. Kinh tế phát triển tương đối toàn diện

C. Mở rộng lãnh thổ thông qua xâm lược các nước láng giềng

D. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao

Câu 2: Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

 A. quan hệ vua – tôi được xác lập

 B. vua Tần xưng là Hoàng đế

 C. quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập

 D. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập 

Câu 3: So với các triều đại trước, chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm gì tiến bộ?

 A. Tuyển chọn quan lại từ con em của quý tộc

 B. Tuyển chọn cả con em địa chủ thông qua khoa cử

 C. Bãi bỏ chế độ tiến cử, tất cả đều phải trải qua thi cử

 D. Thông qua thi cử tự do cho mọi đối tượng

Câu 4: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Vậy tô là gì?

A. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch.

B. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa.

C. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải, lúa.

D. Tắt cả các loại thuế trên.

Câu 5: Ai là người cướp ngôi nhà Tuỳ lập ra nhà Đường?

A. Trần Thắng.

B. Ngô Quảng.

C. Lý Uyên.

D. Chu Nguyên Chương.

Câu 6. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là

A. Chế độ quân điền

B. Chế độ tỉnh điển

C. Chế độ tô, dung, điệu

D. Chế độ lộc điền

Câu 7: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

A. Thời Đông Tấn

B. Thời Ngũ đại

C. Thời Tam quốc

D. Thời Tây Tấn

Câu 8: Nhà Đường đã cắt cử những ai giữ chức Tiết độ sứ để cai trị các vùng biên cương?

A. Con em địa chủ có tài.

B. Những người thân tộc và các công thân.

C. Những người thi đỗ cao.

D. Tất cả các lực lượng trên.

Câu 9: Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời nhà nào?

A. Thời nhà Hán.

B. Thời nhà Tần.

C. Thời nhà Đường.

D. Thời nhà Tống.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button