Lịch SửLớp 8

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3 trang 17 Lịch Sử 8

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Lời giải

Bạn đang xem: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện qua 3 giai đoạn chủ yếu:

+ Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến

– Ngày 14/7/1789, quần chúng tiến hành cuộc tấn công vào nhà tù Ba-xti, bắt đầu cuộc cách mạng tư sản Pháp.

– Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

– Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

– Ngày 11-7-1972, Quốc hội ra lệnh tổng động viên toàn quốc trước tình cảnh tổ quốc lâm nguy.

+ Giai đoạn 2: Bước đầu của nền cộng hòa

– Ngày 10-8-1792, Nhân dân Pari nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, chính quyền thuộc về tay tư sản công thương (phái Gi-rông-đanh)

– Ngày 21-9-1792, Quốc hội phế truất nhà vua, nền cộng hòa đầu tiên được thiết lập.

– Đến ngày 21-01-1793, vua Lu-i XVI đã bị đem ra xử tử vì tội phản quốc, nền công hòa đầu tiên được thiết lập.

– Ngày 2-6-1793, Nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên nắm quyền.

+ Giai đoạn 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh – Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.

– Phá bỏ sự bất bình đẳng về giai cấp, quan tâm tới quyền lợi của dân nghèo: tịch thu ruộng đất của quý tộc và giáo hội để chia cho nông dân canh tác, quy định nhiều mặt hàng bán cho dân nghèo,…

– Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để xây dựng một quân đội hùng mạnh, đánh bại ngoại xâm và chống nội phản.

– Ban hành luật giá về lương thực, thực phẩm, mức lương tối đa của người lao động.

Dù chính quyền có nhiều biện pháp tiến bộ nhưng chuyên chính dân chủ cách mạng của Gia-cô-banh tồn tại không được lâu. Đến ngày 27-7-1794, trong cuộc họp Quốc hội, nền chuyên chính Gia-cô-banh đã bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button