Lớp 8

Nguyên tử khối là gì? nguyên tố hóa học là gì? có bao nhiêu nguyên tố hóa học – Hóa 8 bài 5

Trên nhãn hộp sữa (hay nhiều loại thực phẩm khác) ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu canxi có lợi cho xương, giúp chống bệnh loãng xương.

Thực ra phải nói: Trong thành phần sữa có nguyên tố hóa học canxi. Bài này sẽ giúp chúng ta hiểu về nguyên tử khối là gì? nguyên tố hóa học là gì? ký hiệu thế nào và có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Bạn đang xem: Nguyên tử khối là gì? nguyên tố hóa học là gì? có bao nhiêu nguyên tố hóa học – Hóa 8 bài 5

• Bài tập về nguyên tố hóa học và nguyên tử khối

I. Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

⇒ Số p là số đặc trung cho một nguyên tố hóa học

⇒ Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau. 

2. Kí hiệu hóa học

– Ký hiệu hóa học biểu diễn ngắn gọn nguyên tố hóa học.

– Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1, hoặc 2 chữ cái (chữ cái đầu được in hoa, chữ cái thứ 2 nếu có viết thường) gọi là ký hiệu hóa học.

* Ví dụ: Kí hiệu hóa học của oxi là O; của hidro là H; kí hiệu hóa học của Natri là Na; của canxi là: Ca.

 Biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.

– Quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

 Kí hiệu hóa học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới.

II. Nguyên tử khối

Đơn vị cacbon là gì? Nguyên tử khối là gì?

Đơn vị các bon

– Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon(đvC).

Khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926.10-23g.

* Ví dụ: C  = 12 đvC; O = 16 đvC; S = 32 đvC.

Nguyên tử khối

– Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

* Ví dụ: Natri: Na = 23; Nhôm: Al = 27; Sắt: Fe = 56; Đồng: Cu = 64; Crom: Cr = 52; Vàng: Au = 197; Bạc: Ag = 108…

III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Các nhà khoa học đã tìm thấy trên 110 nguyên tố khác nhau trong đó oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học trong vỏ trái đấtTỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học trong vỏ trái đất

Chín nguyên tố phổ biến thường gặp: oxy, silic, nhôm, sắt, canxi, natri, kali, magiê, hydro; chiếm tới 98,6% các nguyên tố titan, cacbon, clo và các nguyên tố còn lại chỉ chiếm 1,4%.

Trên đây là nội dung lý thuyết Nguyên tử khối là gì? nguyên tố hóa học là gì? có bao nhiêu nguyên tố hóa học; hy vọng qua bài viết các em có thể nắm được cái khái niệm chính sau để áp dụng vào bài tập.

1- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

2- Ký hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

3- Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

4- Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

5- Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button