Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Bài 2: Biểu đồ

Câu hỏi 1 trang 116 Toán 10 phần Đại số

Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm).

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Lớp nhiệt độ (oC)

Tần suất (%)

[15; 17]

16,7

[17; 19)

43,3

[19; 21)

36,7

[21; 23]

3,3

Cộng

100 (%)

Hãy mô tả bảng 6 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Lời giải

Biểu đồ hình cột thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Biểu đồ hình gấp khúc thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 5 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 2 trang 118 Toán 10 phần Đại số

Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 5 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tế

Số phần trăm

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

22

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

39,9

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

38,1

Tổng

100 (%)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button