Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Câu hỏi 1 trang 126 Toán 10 phần Đại số

Tính phương sai của bảng 6

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Lời giải

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 5 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 2 trang 126 Toán 10 phần Đại số

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 5 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Độ lệch chuẩn : s = √(s2) = 1,54

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button