Địa LýLớp 8

Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi

Câu hỏi: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi: 

A. Hoàng Liên Sơn

B. Trường Sơn Bắc

Bạn đang xem: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi

C. Bạch Mã 

D. Trường Sơn Nam.

Đáp án đúng: C

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về đặc điểm khí hậu Việt Nam nhé:

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

– Tính chất nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC trên cả nước và tăng dần từ bắc vào nam.

– Tính chất gió mùa: Khí hậu chia làm hai mùa gió.

– Tính chất ẩm: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.

Các kiểu môi trường đới nóng

[Chuẩn nhất] Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi

2. Tính chất đa dạng và thất thường

Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian:

– Khí hậu phân hóa theo chiều bắc –nam, chia làm 2 miền:

   + Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã trở ra, khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.

   + Miền khí hậu phía Nam, từ dãy Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo.

– Ngoài ra khí hậu còn phân hóa theo chiều đông-tây, theo độ cao và hướng của các dãy núi.

– Khí hậu nước ta còn rất thất thường.

3. Bài tập minh họa:

Câu 1: Theo chế độ gió mùa, nước ta có hai mùa gió có hướng:

   A. Đông Bắc và Tây Nam

   B. Bắc và Nam

   C. Tây Bắc và Đông Nam

   D. Đông và Tây

Đáp án: A. Đông Bắc và Tây Nam

Giải thích: (trang 114 SGK Địa lí 8).

Câu 2: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng

   A. Tây Nam

   B. Đông Bắc

   C. Tây Bắc

   D. Đông Nam

Đáp án: B. Đông Bắc

Giải thích: (trang 114 SGK Địa lí 8).

Câu 3: Ảnh hưởng của gió mà mùa đông đối với khí hậu miền Bắc:

   A. Nóng ẩm, mưa nhiều

   B. Nóng, khô, ít mưa

   C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

   D. Lạnh và khô

Đáp án: C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

Giải thích: (trang 114 SGK Địa lí 8).

Câu 4: Đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau:

   A. Nóng ẩm, mưa nhiều

   B. Nóng, khô, ít mưa

   C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

   D. Lạnh và khô

Đáp án: B. Nóng, khô, ít mưa

Giải thích: (trang 114 SGK Địa lí 8).

Câu 5: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng

   A. Tây Nam

   B. Đông Bắc

   C. Tây Bắc

   D. Đông Nam

Đáp án: A. Tây Nam

Giải thích: (trang 114 SGK Địa lí 8).

Câu 6: Đặc đểm thời tiết phổ biến trên cả nước vào mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10:

   A. Nóng ẩm, mưa nhiều

   B. Nóng, khô, ít mưa

   C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

   D. Lạnh và khô

Đáp án: A. Nóng ẩm, mưa nhiều

Giải thích: (trang 115 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Mưa ngâu thường diễn ra ở ở khu vực nào ở khu vực nào :

   A. Tây Bắc

   B. Đồng bằng Bắc Bộ

   C. Bắc Trung Bộ

   D. Nam Bộ

Đáp án: B. Đồng bằng Bắc Bộ

Giải thích: (trang 115 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Nhận xét nào đúng về diễn biễn của bão nhiệt đới ở nước ta:

   A. Nước ta ít chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới.

   B. Bão nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta quanh năm.

   C. Mùa bão nước ta diễn ra chậm dần từ bắc vào nam.

   D. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: C. Mùa bão nước ta diễn ra chậm dần từ bắc vào nam.

Giải thích: (trang 115 SGK Địa lí 8).

Câu 9: Khí hậu đã mang lại những thuận lợi :

   A. Thuận lợi cho sinh vật phát triển quanh năm.

   B. Là cơ sở phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, hình thành các vùng chuyên canh.

   C. Các hoạt động sản xuất diễn ra quanh năm.

   D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: (trang 115 SGK Địa lí 8).

Câu 1: Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện:

   A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.

   B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.

   C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

   D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.

Đáp án: A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.

Giải thích: (trang 110 SGK Địa lí 8).

Câu 2: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu thể hiện:

   A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.

   B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

   C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.

   D. Tất cả các ý trên

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: (trang 110, 111 SGK Địa lí 8).

Câu 3: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi:

   A. Hoàng Liên Sơn

   B. Trường Sơn Bắc

   C. Bạch Mã

   D. Trường Sơn Nam.

Đáp án: C. Bạch Mã

Giải thích: Khí hậu phân hóa theo chiều bắc –nam, chia làm 2 miền: miền khí hậu phía Bắc (từ dãy Bạch mã trở ra Bắc) và miền khí hậu phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào). (trang 111 SGK Địa lí 8).

Câu 4: Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của miền khí hậu miền Bắc

   A. Nóng ẩm, mưa nhiều

   B. Nóng, khô, ít mưa

   C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

   D. Lạnh và khô

Đáp án: C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

Giải thích: (trang 111 SGK Địa lí 8).

Câu 5: Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây – Đông của khí hậu nước ta:

   A. Vĩ độ

   B. Kinh độ

   C. Gió mùa

   D. Địa hình

Đáp án: D. Địa hình

Câu 6: Mùa mưa của khu vực Đông Trường Sơn vào mùa nào:

   A. Mùa hạ

   B. Mùa thu

   C. Cuối hạ đầu thu

   D. Cuối thu đầu đông

Đáp án: D. Cuối thu đầu đông

Giải thích: (trang 111 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta:

   A. Đông Bắc

   B. Tây Nguyên

   C. Duyên hải miền Trung

   D. Nam Bộ

Đáp án: C. Duyên hải miền Trung

Giải thích: (trang 113 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta:

   A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ

   B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

   C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

   D. Nam Bộ

Đáp án: A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ

Câu 9: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện:

   A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

   B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

   C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

   D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra.

Đáp án: C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

Giải thích: (111 SGK Địa lí 8).

Câu 10: Những nhân tố nào là nhân tố làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường

   A. Vị trí và hình dạng lãnh thổ

   B. Kinh độ

   C. Gió mùa

   D. Cả 3 ý trên.

Đáp án: D. Cả 3 ý trên.

Câu 11: Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của người dân:

   A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

   B. Đa dạng cơ cấu cây trồng.

   C. Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.

   D. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.

Đáp án: D. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.

Giải thích: (112 SGK Địa lí 8).

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button