Lớp 7Sinh Học

Sinh 7 Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Lý thuyết Sinh 7 Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

I. BỘ XƯƠNG

– Bộ xương thằn lằn có những điểm sai khác nổi bật so với bộ xương ếch.

+ Xuất hiện xương sườn

+ Đốt sống cổ có 8 đốt

Bạn đang xem: Sinh 7 Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

+ Cột sống dài

+ Đai vai khớp với cột sống

– Bộ xương của thằn lằn gồm:

+ Xương đầu

+ Cột sống có nhiều đốt. Các đốt thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực.

+ Xương sườn

II. CÁC CƠ QUAN SINH DƯỠNG

1. Tiêu hóa

– Ống tiêu hóa đã phân hóa rõ hơn.

– Gồm có: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt, dan , mật và tụy.

– Ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thu lại nước.

Lý thuyết Sinh 7: Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn | Soạn Sinh 7 -

2. Tuần hoàn – hô hấp

Lý thuyết Sinh 7: Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn | Soạn Sinh 7 -

* Tuần hoàn

– Gồm: tĩnh mạch chủ dưới, tim, động mạch chủ

– Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn.

* Hô hấp

– Gồm: khí quản và phổi

– Thằn lằn sống hoàn toàn trên cạn → cơ quan hô hấp duy nhất là phổi.

– Phổi có cấu tạo phức tạp hơn so với ếch: phổi có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.

– Sự thông khí ở phổi nhờ vào sự co dãn của các cơ liên sườn.

3. Bài tiết

– Thằn lằn có thận sau tiến bộ hơn so với ếch → có khả năng hấp thu lại nước → nước tiểu đặc

III. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

– Hệ thần kinh phát triển hơn so với ếch: có não trước và tiểu não.

– Giác quan:

+ Tai có màng nhĩ nằm sâu trong trong một hốc nhỏ, chưa có vành tai.

+ Mắt cử động linh hoạt  quan sát dễ dàng con mồi ngày khi đầu giữ bất động.

+ Mắt có mi mắt và tuyến lệ. Ngoài 2 mi trên và dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ 3 mỏng và linh hoạt đảm bảo cho mắt khỏi khô. 

Lý thuyết Sinh 7: Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn | Soạn Sinh 7 -

Xem thêm Soạn Sinh 7: Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Sinh Học lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button