Lớp 7Sinh Học

Sinh 7 Bài 60. Động vật quý hiếm

Lý thuyết Sinh 7 Bài 60. Động vật quý hiếm

I. THẾ NÀO LÀ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 

– Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu … và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

– Các cấp độ nguy hiểm của động vật quý hiếm:

+ Số lượng cá thể giảm 80%: rất nguy cấp (CR)

Bạn đang xem: Sinh 7 Bài 60. Động vật quý hiếm

+ Số lượng cá thể giảm 50%: nguy cấp (EN)

+ Số lượng cá thể giảm 20%: sẽ nguy cấp (VU)

+ Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn: ít nguy cấp (LR)

II. VÍ DỤ MINH HỌA CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM

Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

III. BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

– Đẩy mạnh bảo vệ môi trường sống của chúng.

– Đẩy mạng việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

– Cấm săn bắt, buôn bán trái phé

Xem thêm Soạn Sinh 7: Bài 60. Động vật quý hiếm

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Sinh Học lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button