Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 1. GETTING STARED | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

GETTING STARED (Trả lời câu hỏi trang 10 SGK Tiếng Anh 8)

Describe these groups of friends and their favorite activities.   (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích)

Lời giải:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 1. GETTING STARED | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

a. The boys are playing football/ soccer.

b. The girls are studying.

c. The boys are playing chess.

d. The girls are playing volleyball.

Hướng dẫn dịch: 

a. Các chàng trai đang chơi bóng đá.

b. Các cô gái đang học.

c. Các chàng trai đang chơi cờ.

d. Các cô gái đang chơi bóng chuyền.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 1. My Friends – Bạn của tôi

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button