Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 1.LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

LISTEN AND READ./ ( Trả lời câu hỏi trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8)

Click vào đây để nghe:

Hoa: Hello, Lan.

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 1.LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Lan: Hi, Hoa. You seem happy.

Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.

Lan: Do I know her?

Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.

Lan: What does she look like?

Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.

Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?

Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.

Lan: How old is she?

Hoa: Twelve. She’s going to visit me. She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?

Lan: I’d love to.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Chào Lan.

Lan: Chào Hoa. Bạn có vui vẻ không (Trông bạn có vẻ đang vui) ?

Hoa: Đúng thế. Hôm nay mình nhận được thư của Niên, bạn mình.

Lan: Mình có biết cô ấy không nhỉ?

Hoa: Mình không nghĩ là bạn biết cô ây. Cô ấy là hàng xóm của mình ờ Huế.

Lan: Cô ấy trông như thế nào?

Hoa: Oh! Cô ấy rất xinh. Ảnh cô ấy đây này.

Lan: Cô ấy cười đẹp quá. Cô ấy là bạn học của bạn à?

Hoa: Ồ không. Cô ấy chưa đủ tuổi đề theo học cùng lớp vói mình.

Lan: Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

Hoa: 12 tuổi. Cô ấy sắp đến thăm mình. Cô ẩy sẽ ở đây vào lễ Giáng Sinh. Bạn có muốn gặp cô ấy không?

Lan: Có chứ.

1. Practice the dialogue with a partner.  /(Luyện tập hội thoại theo cặp. )

2. Answer the following questions.  /(Trả lời các câu hỏi sau. )

a)   Where does Nien live?

b)   Does Lan know Nien?

c)   Which sentence tells you that Hoa is older than Nien?

d)   When is Nien going to visit Hoa?

Lời giải:

She (= Nien) lives in Hue.

No. She (= Lan) doesn’t know her (Nien).

“She wasn’t old enough to be in my class. ”

She is going to visit Hoa at Christmas.

Hướng dẫn dịch: 

Niên sống ở đâu?

-> Cô ấy (= Niên) sống ở Huế.

Lan có biết Niên không?

-> Không. Cô ấy (= Lan) không biết Niên.

Câu nào cho bạn biết rằng Hoa lớn tuổi hơn Niên?

-> “Cô ấy không đủ tuổi để học lớp của tôi. “

Khi nào Niên sẽ đi thăm Hoa?

-> Cô ấy sẽ đến thăm Hoa vào dịp Giáng sinh.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 1. My Friends – Bạn của tôi

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button