Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 1. SPEAK | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

SPEAK. (Trả lời câu hỏi trang 11-12 SGK Tiếng Anh 8)

1. Read the dialogue.  /(Hãy đọc hội thoại. )

Hoa: This person is short and thin.

          She has long blond hair.

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 1. SPEAK | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Hướng dẫn dịch:

Hoa:   Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

Lan:   Là Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table. / (Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây. )

 

Tiếng Anh 8: Unit 1. SPEAK. | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Lời giải:

a.

A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

A:  Yes.

b.

A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:  Yes.

c.

A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:  Yes.

d.

A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:  Is this Ann?

A:  Yes.

e.

A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:   Yes.

f.

A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:   Yes

Hướng dẫn dịch:

ngoại hình

 

tóc

cao

thấp

béo

 

mảnh mai

gầy

 

dài

ngắn

 

thẳng

xoăn

hói

đen

vàng

nâu

 

a.

A: Người này cao và gầy. Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.

B: Đây có phải là Văn không?

A: Đúng vậy.

b.

A: Người này rất thấp và mập. Ông ấy bị hói.

B: Đây có phải là ông Lai không?

A: Đúng vậy.

c.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen và dài.

B: Đây có phải là cô Liên không?

A: Đúng vậy.

d.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc vàng và xoăn.

B: Đây có phải là cô Ann không?

A: Đúng vậy.

e.

A: Người này cao và gầy. Anh ta có mái tóc đen ngắn.

B: Đây có phải là anh Khôi không?

A: Đúng vậy.

f.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

B: Đây có phải Mary không?

A: Đúng vậy.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 1. My Friends – Bạn của tôi

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button