Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 1. WRITE | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi.

WRITE. (Trả lời câu hỏi trang 15 SGK Tiếng Anh 8)

1. Read the information about Tam./ (Hãy đọc thông tin viết về Tâm. )

His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He’s tall and thin and has short black hair. He is sociable, humorous and helpful. His best friends are Ba and Bao.

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 1. WRITE | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Hướng dẫn dịch:

Name: Lê Văn Tâm                            Tuổi: 14

Ngoại hình: cao, gầy, tóc đen ngắn

Tính cách: hòa đồng, hài hước, thích giúp đỡ người khác

Địa chỉ: 26 đường Trần Phú, Hà Nội

Gia đình: mẹ, bố, anh trai – Hùng

Bạn bè: Ba, Bảo

Tên cậu ấy là Lê Văn Tâm. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu ấy sống ở số 26 đường Trần Phú ở Hà Nội với mẹ, bố và anh trai tên là Hùng. Cậu ấy cao, gầy và có mái tóc đen ngắn. Cậu ấy dễ gần, hài hước và thích giúp đỡ người khác. Những người bạn thân nhất của cậu ấy là Ba và Bảo.

2. Fill in a similar form for your partner. Use the following questions as prompts.  /(Hoàn thành mẫu tương tự về bạn của em, dùng những câu hỏi gợi ý sau. )

a) What is his/her name?

b) How old is he/she?

c) What does he/she look like?

d) What is he/she like?

e) Where does he/she live?

f) Who does he/she live with?

g) Who is/are his/her friend(s)?

Lời giải:

Name: Nguyen Thu Thuy                 Age: 14

Description: pretty, tall, thin, long black hair

Characters: kind, humorous, friendly

Address: 120 Tran Hung Dao Street, Da Nang

Family: parents, elder sister and younger brother, Huong and Son

Friend: Trang, Ha

Hướng dẫn dịch:

Name: Nguyễn Thu Thủy               Tuổi: 14

Ngoại hình: xinh xắn, cao, gầy, tóc đen dài

Tính cách: tốt bụng, hài hước, thân thiện

Địa chỉ: 120 đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Gia đình: bố mẹ, chị gái và em trai – Hương và Sơn

Bạn bè: Trang, Hà

 

Name : Trần Thu Hà                          Age:  14

Description: Cute, short, thin, short black hair

Characters:  Friendly, helpful

Address: 68 Hoang Dao Thuy Street, Ha Noi

Family:  Grandparents, parents, younger brother

Friend : My, Tam

 

 DỊCH

Tên: Trần Thu Hà

Ngoại hình:  Dễ thương, thấp, gầy, tóc đen và ngắn

Tính cách:  Thân thiện, thích giúp đỡ người khác

Địa chỉ: 68 đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Gia đình: Ông bà, bố mẹ, em trai

Bạn bè: My, Tâm

 

3. Now write a paragraph about your partner./ (Hãy viết thành đoạn về bạn của em. )

Có 3 bài viết mô tả về bạn, xem chi tiết ở dưới:

Lời giải:

Bài 1:

Her name’s Nguyen Thu Suong(Thuy). She’s 14 years old. She lives at 120 Tran Hung Dao Street in Da Nang with her parents, her elder sister and her younger brother, Huong and Son. She’s pretty. She’s tall and thin and has long black hair. She is very kind, humorous and friendly. Her best friends are Trang and Ha.

Hướng dẫn dịch:

Tên cô ấy là Nguyễn Thu Thủy. Cô ấy 14 tuổi. Cô ấy sống ở 120 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng với cha mẹ, chị gái và em trai, Hương và Sơn. Cô ấy rất xinh xắn. Cô ấy cao, gầy và có mái tóc đen dài. Cô ấy rất tốt bụng, hài hước và thân thiện. Những người bạn thân nhất của cô ấy là Trang và Hà.

Bài 2:

Hello everyone. My name is Mai. Today, I talk about my best friend. His name’s Nguyen Duc Anh. He’s 15 years old. He lives at 38 Xuan Thuy Street in Ha Noi with his parents, his younger sister. He looks very handsome. He’s tall and thin and has short black. He very friendly, funny and kind. His best friend are Nam and Minh.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Mai. Hôm nay, mình sẽ kể về người bạn thân nhất của mình. Anh ấy tên là Nguyễn Đức Anh. Anh ấy 15 tuổi. Anh ấy sống ở 38 Xuân Thủy, Hà Nội cùng với cha mẹ, em gái. Anh ấy rất đẹp trai. Anh ất cao, gầy, và có mái tóc đen ngắn. Anh ấy rất thân thiện, hài hước và tốt bụng. Những người bạn thân anh ấy là Nam và Minh.

Bài 3:

Hi! My full name is Nguyen Khanh Vy. You can call me Vy. I want to tell you something about my best friend. Her name is Tran Mai Anh, she’s 15 years old. She’s from Ninh Binh but now she lives at Tran Hung Dao Street in Ha Noi with her brother and her sister-in-law. She looks very lovely. She’s short and stout. She has black hair, tied in a ponytail. She’s very happy and she wants to make orther people happy too. Her best friends are Han and me.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào! Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Khánh Vy. Bạn có thể gọi tôi là Vy. Tôi muốn nói với bạn vài điều về người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy tên là Trần Mai Anh, cô ấy 15 tuổi. Cô ấy đến từ Ninh Bình nhưng hiện tại cô ấy sống ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội cùng với anh trai, chị dâu. Cô ấy trông rất đáng yêu. Cô ấy thấp và không béo lắm. Cô ấy có mái tóc đen được buộc đuôi ngựa. Cô ấy rất vui vẻ, và cô ấy làm cho mọi người vui vẻ giống cô ấy. Những người bạn thân cô ấy là Hân và tôi.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 1. My Friends – Bạn của tôi

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button