Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 10. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 10: Communication

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Choose words/ phrases from …(Chọn từ/ cụm từ trong khung để mô tả các bức tranh về những cách thức giao tiếp khác.)

1. using music

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 10. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

2. using signs

3. leaving a note

4. painting a picture

5. communicating non-verbally with animals

6. using codes

7. sending flower

8. using body land

communicating non-verbally with animals: Giao tiếp không bằng lời với động vật

2. Communication technology. Match the …(Công nghệ giao tiếp. Nối các từ với định nghĩa của chúng.)

Lời giải và hướng dẫn dịch:

1 – d: chat room – Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.

2 – e: multimedia – Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.

3 – b: landline phone – Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.

4 – c: smart phone – Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu – Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.

5 – a: message board – Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.

3. Complete the diagram with …(Hoàn thành biểu đồ bằng những ví dụ về các hình thức giao tiếp mà bạn đã học cho đến bảy giờ. Một số có thể được đặt vào nhiều hom một loại. Bạn có thể bổ sung thêm ý tưởng không?)

Lời giải:

4. Debate. Choose one or more ...(Tranh luận. Chọn ra một cặp hoặc nhiều hơn về các cách thức giao tiếp. Cách nào tốt hơn? Tại sao?)

– Email vs Snail mail

=> I think email is better because it doesn’t take me money to send as letter, It’s faster and more convenient

– Video conference vs F2F meeting

=> I think video conference is better because people is very busy now, so it hard to arrange an appointment. Video conference help us to save time, money to meet each other

– Mobile phone vs Landline phone

=> I think mobile phone is better because it is small and it doesn’t need anything to connect so it’s easy to take anywhere

Pronunciation

Mark the stress for the …(Đánh dấu trọng âm vào những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.)

Click vào đây để nghe :

1. com’petitive

2. in’finitive

3. re’petitive

4. ‘positive

5. a’bility

6. possi’bility

7. curi’osity

8. natio’nality

competitive: cạnh tranh;             curiosity: hiếu kì

6. Fill the gaps with the …(Điền vào chỗ trống bằng những từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Click vào đây để nghe :

1. nationality

2. repetitive

3. competitive

4. possibility

5. ability

Hướng dẫn dịch:

1. Quốc tịch anh ấy là gì? – Anh ấy là người Nhật.

2. Đừng cố gắng sử dụng từ này quá thường xuyên nếu không thì bài văn của bạn sẽ mang tính lặp lại đấy.

3. Thể thao có thể mang tính cạnh tranh hoặc không mang tính cạnh tranh.

4. Có một khả năng cao rằng họ sẽ chiến thắng.

5. Khả năng nhảy của cô ấy thật ấn tượng!

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 10. Communication

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button