Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 10. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 10: Communication

Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Look at the letters the children …(Nhìn vào những lá thư mà trẻ em Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Bạn nghĩ tại sao họ chọn cách này để giao tiếp với nhau?)

=> I think, they chose this way because the it had many benefits to letter writing:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 10. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

– It is the most memorable way to make an impression, a closeness to the person you love.

– It  affirm the importance of the relationship.

– It helps you stop long enough to think and say important things.

– It is an opportunity for you to show or practice your writing.

– It help you to know more about their cultural and traditions

2. Read the text.(Đọc đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

GIAO TIẾP TRONG TƯƠNG LAI: CÓ GÌ CHO CHÚNG TA?

Khoảng 50 học sinh từ 2 trường ở Hà Nội, Việt Nam và Umea, Thụy Điển đã trao đổi thư từ trong dự án bạn qua thư kể từ năm 2013. “Mình thích viết. Bạn thậm chí có thể dán thứ gì đó vào thư, như viên kẹo nhỏ này” Linh từ Hà Nội nói về dự án. Từ phía Thụy Điển, Anders nói, “Thật tuyệt khi mở và đọc những lá thư thật!” Nhưng đây có phải là hình thức giao tiếp trong tương lai của chúng ta không? Người ta nói rằng trong hai thập kỉ nữa chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn kí.

Thần giao cách cảm sử dụng một thiết bị nhỏ đặt trong đầu bạn. Thông tin sẽ được gửi đến và được nhận trực tiếp đến và đi từ não bộ. Chúng ta sẽ giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ qua mạng lưới! Phép ghi ảnh toàn kí, một công nghệ hội nghị video với hình ảnh 3D, sẽ giúp chúng ta tương tác theo thời gian thật ở những nơi hoàn toàn khác nhau.

Thật ấn tượng phải không? Có lẽ vậy, nhưng không phải ai cũng nghĩ thế giới ảo sẽ thay thế thế giới thật. Giống như trẻ em trong dự án bạn qua thư, mình thích trò chuyện với bạn bè qua một tách trà và tận hưởng sự bầu bạn cùng họ – cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!

Look at the highlighed words … (Nhìn vào từ được tô và nối chúng với ý nghĩa.)

1. immediately = in the real time

2. to communicate with of react to = interact

3. the opposite of a flat image = three-dimensional images

4. the digital world = cyberworld

5.a system of connected parts to share information = network

3. Answer the following questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What do the students like about the penfriend project? (Những học sinh thích gì về dự án bạn qua thư?)

=> They love to write and read real letters/ one student likes to send sweets with the letters as well.

2. What are the two ways of future communication mentioned in the text? Explain how they work. (Hai cách giao tiếp trong tương lai được đề cập trong bài văn là Giải thích cách chúng hoạt động.)

=> They are telepathy and holography. One student uses a tiny device our head to communicate by thought over the network. Holograp gives three-dimensional images and we will be able to interact with each other in real time.

3. Do you think the writer is happy with this future of communication? How do you know? (Bạn có nghĩ người viết vui với cách giao tiếp tương lai này không Bạn nghĩ sao?)

=> She prefers to use real, face-to-face communication because she thinks this makes life more interesting.

Speaking

4. In small groups, decide whether …(Trong những nhóm nhỏ, quyết định liệu bạn có đồng ý với tác giả bài viết này không. Tại sao có, tại sao không? Chia sẻ ý kiến của bạn với lớp.)

I agree with the author of this text, because, when we use telepathy and holography, you can:

   + say something to someone who is no longer a part of your life.

   + apologize to someone who is no longer in your life for a misunderstanding or a hurt that you caused.

   + pave the way for better interaction with someone you don’t get along with. Call a truce telepathically and see how the tension in the relationship eases.

   + let someone know how you feel about them if you’ve been unable to convey this information face to face.

   + forgive someone who has hurt you cutting the cords of anger or disappointment that bind you.

5. Class survey. What ways of communication …(Khảo sát lớp. Những cách thức giao tiếp nào mà bạn sử dụng cho những mục đích sau và chúng sẽ là gì vào năm 2030?)

Lời giải:

Mục đích

Hiện tại

Trong năm 2030

1.

I use face to face meeting.

I will be using video conference meeting.

2.

I use to send letter or email.

I will be using chatting by smartphone app

3.

I use mobile phone.

I will be using message board.

4.

I use face-to-face meeting.

I will be using video conference meeting

5.

I use face-to-face meeting.

I will be using telepathy.

6.

I use communicating non-verbally with my pet

I will be using holography.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 10. Communication

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button