Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 10. Skills 2 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 10: Communication

Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. Look at the way this message …(Nhìn vào cách mà tin nhắn được đăng trên diễn đàn học tập trực tuyến. Bạn có thể nhận thấy bất kì vấn đề nào với nó không?)

It use capital letters, “WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!!!!!”. Writing in all capital letters is considered yelling online. It shows the communication impoliteness.

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 10. Skills 2 | Giải Tiếng Anh 8 mới

2. Listen to this interview between …(Nghe bài phỏng vấn giữa một phóng viên tạp chí 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng và trả lời các câu hỏi.)

Click vào đây để nghe :

1. What is ‘Netiequette’? (Netiequette là gì?)

=> The word is a combination of “net” and “etiquette”. It’s a set of rules for behaving properly online.

2. What is the main rule of netiequette? (Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?)

=> Don’t say and do unpleasant things online, just like real life.

3. Besides the content of what we’re communicating, what else should we pay attention to? (Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?)

=> We should pay attention to how to write message or comments, for example use polife language, don’t use too much shorthand, don’t use CAPS LOCK and check email for mistakes or errors.

Nội dung bài nghe:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate…?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don’t use to mudi shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Tiến sĩ Minh Vũ, chính xác ‘netiquette’ là gì?

Minh Vũ:Từ này là sự kết hợp của ‘net’ và ‘etiquette’. Đó là một quy tắc để hành xử đúng trên mạng.

Phóng viên: Ngài có thể cho chúng tôi biết quy tắc chính của netiquette không?

Minh Vũ:Hãy nhớ rằng những người chúng ta giao tiếp trực tuyến là những người thực sự. Đừng nói và làm những điều khó chịu trên mạng. Như là đời thật.

Phóng viên: Nhưng đôi khi có lẽ đó không phải là những gì chúng ta giao tiếp, nhưng giao tiếp như thế nào?

Minh Vũ:Chính xác. Ví dụ: nếu bạn viết email hoặc đăng nhận xét bằng cách sử dụng CAPS LOCK, điều này có nghĩa là bạn đang hét vào người ta!

Phóng viên: Tất nhiên nó không lịch sự chút nào. Chúng ta nên làm gì khác khi gửi email?

Minh Vũ:: Kiểm tra tin nhắn của bạn để tìm lỗi chính tả trước khi gửi. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Không sử dụng từ viết tắt. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho người đọc của bạn.

Phóng viên: Về hành vi trong phòng chat và trên bảng tin thì thế nào?

Minh Vũ: Thực hiện theo các quy tắc đang thảo luận. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Mọi người có thể không biết bạn là ai nhưng bạn được đánh giá bởi chất lượng của văn bản của bạn.

3. Listen again to the interview …(Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng sau.)

Click vào đây để nghe :

Should

Shouldn’t

Why/Why not?

1. Use CAPS LOCK an emails, post and comments.

v

Because if you use CAPS LOCK, it mean you’re shouting at people.

2. Check your email for mistakes or errors

v

To avoid any misunderstandings

3. Use a lot of shorthand

v

Because it can confuse readers

4. Respect discussion rules and use polite language

v

Because you’re judged by the quality of your writing.

4. Look at the message in 1. Work …(Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Làm việc cùng với một bạn để cải thiện nó với phép lịch sự trong giao tiếp mà bạn vừa học.)

Dear teacher,

Please let me know when the first assignment is due?

Thank you.

Best regards,

Writing

5. Put the following parts in their …(Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.)

1. c

2. f

3. e

4. b

5. a

6. d

Hướng dẫn dịch:

Bài nộp tiểu luận tuần 5

Thưa thầy/ cô,

Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

6. Write a short email to your …(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.)

To: [email protected]

Subject: Group homework for this week

Attachment: homework.docx

Dear teacher,

My name is Nguyen Duc Trung. I am a student in class 8B. I am a leader of group 3. Our group includes 6 students. Please find attached our group homework for this week.

Thank you so much.

Yours respectfully,

Trung

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 10. Communication

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button