Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 11. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 11: Science and technology

Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Quickly read the passages. Match …(Đọc nhanh các đoạn văn. Nối tiêu đề với các đoạn.)

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 11. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

1 – B

2 – A

3 – C

Hướng dẫn dịch:

1 – B: Chúng ta có thể sống lâu hơn không?

Những nhà khoa học nói rằng trong tương lai con người sẽ sống lâu hơn. Những căn bệnh không thể chữa trị sẽ được chữa trị và những gen xấu sẽ có thể được thay thế. Với phong cách sống khỏe hơn và chăm sóc y tế tốt hơn trung bình con người ta sẽ sống đến 100 tuổi thay vì 70 ở nam và 75 ở nữa. Thuốc chống lão hóa cũng sẽ được phát minh để giúp người ta sống thọ hơn.

2 – A: Chúng ta có thể sống ở đó không?

Đi đến sao Hỏa có thể trở thành một hiện thực sớm hơn bạn nghĩ. Những nhà khoa học đang lên kế hoạch đưa con người (không phải động vật) khám phá sao Hỏa trong tương lai gần. Họ tin rằng nó là cách duy nhất để tìm ra có cuộc sống trên hành tinh này hay không. Họ sẽ khám phá khả năng sống ở đó. Vì vậy người ta có thể đi đến đó để sống một ngày nào đó!

3 – C: Dự đoán nhà cửa trong tương lai

Nhà cửa trong tương lai sẽ được dựng trên biển, trong không khí dưới đất. Những loại nhà cửa này sẽ có thiết bị tiết kiệm năng lượng tân tiến như tấm pin năng lượng mặt trời, cửa sổ mặt trời và công nghệ cửa thông minh. Nhà cửa trong tương lai sẽ tận dụng người máy để việc vặt như lau dọn, nấu ăn, giặt giũ và tổ chức mọi thứ cho người chủ.

2. Underline the following words …(Gạch dưới những từ và cụm từ sau trong các đoạn văn ở phần 1. Nối mỗi từ/cụm từ với giải thích của nó. )

1. D

2. A

3. E

4. B

5. F

6. C

Hướng dẫn dịch:

1. hiện thực

A. kiểm tra cẩn thận để tìm hiểu thêm về điều gì đó

2. khám phá

B. được sử dụng thay cho một thứ khác

3. khả năng

C. thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng

4. được thay thế

D. một thứ thực sự tồn tại hoặc xảy ra

5. thuốc chống lão hóa

E. một điều gì đó có thể xảy ra

6. thiết bị tiết kiệm năng lượng

F. thuốc có thể ngăn chặn lão hóa

3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi.)

1. Why are scientists planning to send people to Mars? (Tại sao những nhà khoa học đang lên kế hoạch đưa con người đến sao Hỏa?)

=> To explore if there is life there.

2. How will anti-ageing pills help people? (Thuốc chống lão hóa sẽ giúp con người như thế nào?)

=> They help people live longer.

3.How long does an average person live now? (Trung bình con người ta sống lâu như thế nào?)

=> 70 or 75 years.

4. What are some energy saving devices? (Vài thiết bị tiết kiệm năng lượng là gì?)

=> Solar panels and solar windows.

5. What will home robots do in the future? (Người máy gia đình làm gì trong tương lai?)

=> They can do chores such as cleaning, cooking, washing, and organizing things.

 Speaking

4. Think about your ideas about …(Đưa ra ý kiến của bạn về những tiến bộ khoa học trong những lĩnh vực này. Xem ví dụ và viết các ghi chú.)

Lời giải:

Advances

Advantages

Disadvantages

Robots

–      Robots can work many time without any salary and food,

–      Do not require to sleep or take breaks

–       Can not tremble or shake as the human hands do and can do the jobs that the people are unwilling to do

–      Robot needs a supply of power

–      Can take the place of many humans in the factories,

–       Can store large amounts of data but the storage , access, and retrieval is not as effective as the human brain

nuclear energy

–      Nuclear reactions release one million times more energy than hydroelectric or wind power.

–      Do not create greenhouse gases

–      Do not pollute the air

–      Help many countries independent of energy and independent of the exploitation of natural fuels

–      The release of harmful radiation is one of the biggest limitations of nuclear energy

–      It is a fuel that can be exhausted

–      Can be used for nuclear weapons production.

–      require large investment costs

–      Waste of nuclear is dangerous to the environment as well as human health and will last for a long time

nutrition pills

–      Rapidly replenish nutrients and functional substances that the body is not adequately provided in daily diet

–       It is possible to temporarily replace meals when there is no normal eating condition

–      Replace nutritional sources from natural foods.

–      Using too much that prolonged use of many months and years is beyond costly money

smart phones

–      They are means of communication to help you talk and exchange with each other.

–      We can use some utilities: alarm, save phone number, take photos to keep memories ….

–      It harms to eyes and has bad affect to health

–      Reduce human ability to concentrate and waste human time

space travel

–      know more about the universe

–      can offer a solution to many problems

–      lead to pollution in space

–      can be expensive

5. Work in groups. Express your agreement …(Thực hành theo nhóm. Thể hiện sự đồng ý và không đồng ý của bạn về những tiên bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong tương lai.)

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

A: Tôi nghĩ người máy sẽ giúp chúng ta làm nhiều công việc khó và buồn chán.

B: Đúng vậy. Nhưng đồng thời, chúng có thể tạo ra sự thất nghiệp.

C: Và chúng sẽ làm cho chúng ta lười biếng và thụ động.

Lời giải:

       Nuclear energy

  A: I think nuclear energy won’t create greenhouse gases and won’t pollute the air

.B: Yes. But at the same time, the waste of nuclear is dangerous to the environment as well as human health and will last for a long time

C: And they can be used for nuclear weapons production.

       Nutrition pills

A: I think nutrition pills help replenish nutrients and functional substances rapidly that the body is not adequately provided in daily diet

B: Yes. They are possible to temporarily replace meals when there is no normal eating condition

C: But If we using too much, It’ll be be beyond costly money          

       Smart phones

A: I think smart phones is a means of communication to help you talk and exchange with each other.

B: Yes. We can also use some utilities: alarm, save phone number, take photos to keep memories ….. But they can harm to our eyes and have bad affect to health

 C: And it can reduce human ability to concentrate and waste human time

       Space travel

A: I think space travel can help people to know more about the universe.

B: Yes. They will pave the way for advanced technology, and creates numerous jobs. But, at the same time, it can endanger the lives of astronauts.

C: And it can leads to pollution in space.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 11. Science and technology

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button