Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 12. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 12: Life on other planets

Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Five teenagers are discussing the …(Năm thiếu niên đang thảo luận khả năng có sự sống khác trong dãi ngân hà của chúng ta. Đọc những bình luận mà họ đã đăng trên diễn đàn trực tuyến.)

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 12. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

@ Dương: Có lẽ không có sự sống trên sao Thủy bởi vì nó quá gần mặt trời, vì vậy sẽ quá nóng để sống trên đó. Và nó di chuyển rất nhanh, vì vậy ban ngày sẽ rất ngắn. Ít nhất, con người không thể chịu những ngày ngắn như vậy.

@ Nhi: Tôi đồng ý. Tôi cũng nghĩ rằng để có thể sống trên một hành tinh, chúng ta cần nước; nhiệt độ phù hợp và không khí có thể thở là những điều tối thiểu. Nhưng hành tinh đó di chuyển nhanh hay chậm thì không quan trọng.

@ Đức: Cậu nói đúng. Cậu có biết NASA đã tìm ra 2 hành tinh mới, Kepler-62e và Kepler-62f, mà chúng rất giống trái đất không? Tớ tin rằng có thể có sự sống ở đó… Còn về sao Mộc hoặc sao Kim thì sao?

@Trang: Tớ tưởng tượng sao Mộc là một hành tinh đầy sức mạnh bởi vì sao Mộc là thần sấm chớp. Hành tinh này không quá gần mặt trời, vì vậy nó không quá nóng và sự sống có thể có ở đó. Người ta ở đó có thế cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của hành tinh.

@ Trang và Anh: Vì vậy sao Kim có lẽ là một nơi tốt cho những người yêu nhau. Thật ra, nó gần Trái Đất hơn, vì vậy có lẽ dễ dàng đi đến đó hơn.

2. Work in groups to decide if …(Thực hành theo nhóm để quyết định liệu Cậu đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi ý kiến trong phần 1. Nêu lí do tại sao Cậu đồng ý hoặc không đồng ý.)

Hướng dẫn dịch:

– Tôi không chắc là có tôi đồng ý với Anh không bởi vì tên của hành tinh không nói cho chúng ta bất kỳ điều gì về những điều kiện sống.

Lời giải :

1. I totally agree with Duong because Mercury is too close to the sun, so the temperature of Mercury is so harsh, people cannot stand it at 430 degrees Celsius during the day or negative temperature of 180 degrees Celsius at night

2. I disagree with Nhi because that planet moves fast or slow impact on human way of life. The night is too long that changes biological clock and living life of human

3. I disagree with Duc because both of them don’t have oxygen so it’s hard for human to breathe. Although they are similar to the Earth, it still need other condition for human to live

4. I disagree with Trang because extremely high pressure of thick gas layer is thousands of kilometers thick. Jupiter is about five times larger than the Sun from the Sun to Earth so they receive less heat. It will be very cold that human can’t live in.

6. I am afraid that I cannot agree with Anh because the topography of Venus is mainly desert and sand with no temperature difference between day and night. There are still many volcanoes that exist on Venus that may still be active.

Dịch theo thứ tự:

1. Tôi hoàn toàn đồng ý với Dương vì Sao Thủy quá gần mặt trời, do đó, nhiệt độ của Sao Thủy rất khắc nghiệt, mọi người không thể chịu đựng được ở nhiệt độ 430 độ C vào ban ngày hoặc nhiệt độ âm 180 độ C vào ban đêm

2. Tôi không đồng ý với Nhi vì hành tinh đó di chuyển nhanh hay chậm tác động đến lối sống của con người. Đêm quá dài làm thay đổi đồng hồ sinh học và cuộc sống của con người

3. Tôi không đồng ý với anh vì cả hai đều không có oxy nên nó khó thở cho con người. Mặc dù chúng tương tự Trái đất, nhưng nó vẫn cần điều kiện khác để con người sống

4. Tôi không đồng ý với Trang vì áp suất cực cao của lớp khí dày dày hàng nghìn km. Sao Mộc lớn hơn khoảng năm lần so với Mặt trời từ Mặt trời đến Trái đất nên chúng nhận được ít nhiệt hơn. Sẽ rất lạnh khi con người có thể sống ở đó.

6. Tôi sợ rằng tôi không thể đồng ý với Anh vì địa hình của Sao Kim chủ yếu là sa mạc và cát không có chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Vẫn còn nhiều núi lửa tồn tại trên Sao Kim vẫn có thể hoạt động.

3.a Work in pairs. Imagine you are going … (Thực hành theo cặp. Tưởng tượng các Cậu sắp đi vào không gian. Cùng nhau quyết định các Cậu sẽ mang theo cái gì. Cậu có thể thêm bất kỉ vật dụng nào mà Cậu nghĩ là cân thiết. Nhớ đưa ra lí do.)

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi sẽ mặc bộ đồ không gian bởi vì ở đó có thể rất lạnh và tôi sẽ không thể thở được.

B: Tôi sẽ mang theo dung dịch rửa tay để làm sạch tay.

Lời giải :

I would like to bring space suit to protect me from pressure from the planets and the radiation from the universe

I would like to bring food tablet because it’s hard to eat when I’m going into space. Food tablet is the most convenient and suitable

I would like to bring oxygen tank in case of lack of oxygen when I’m coming into space

b. Report your decisions to another …(Tường thuật quyết định của Cậu với cặp khác hoặc tới cả lớp.)

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 12. Life on other planets

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button